10.10.2017 / Gösterim Sayısı : 29391

Tarımsal Araştırma Yönetimi Talimatı

Bakanlığımıza bağlı araştırma kuruluşlarının sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda kaynaklarını verimli kullanması ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla hazırlanan “Tarımsal Araştırma Yönetimi Talimatı” Genel Müdürlük Makamının 10.10.2017 ve 639 sayılı Olur’u ile yürürlüğe girmiştir. Yürülüğe girdiği  tarihten itibaren uygulanacak olan ve Genel Müdürlüğümüze bağlı araştırma kuruluşları ile araştırma yetkisi verilen Bakanlığın diğer kuruluşlarında yürütülen Genel Bütçe ve Döner Sermaye bütçesinden desteklenen veya özel sektör, sivil toplum örgütleri ile birlikte yapılan araştırma ve geliştirme projelerinin önceliklendirilmesi, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sonuçlarının uygulamaya aktarılmasına ilişkin usul ve esasları kapsayan söz konusu talimat  ekte bulunmaktadır.​

TARIMSAL ARAŞTIRMA YÖNETİM TALİMATI- Olur

TARIMSAL ARAŞTIRMA YÖNETİM TALİMATI- 2017-YENİ

TARIMSAL ARAŞTIRMA YÖNETİM TALİMATI-EKLER


''