15.11.2017 / Gösterim Sayısı : 6385

II. “Kamu-Özel Sektör Tarımsal Ar-Ge ve İnovasyon Buluşması ”Toplantısı Gerçekleşti

#2.AR-GE inovasyon

Genel Müdürlüğümüz, araştırma enstitüleri ve araştırma yetkisi verilmiş Bakanlığımızın diğer kurumlarıyla gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında Ar-Ge faaliyetleri yürütmekte, bunun yanında özel sektör, STK ve üniversitelerin Ar-Ge projelerini desteklemektedir.  Ülkemiz kaynaklarının etkin kullanımı, bilgi ve teknoloji geliştirilmesi, gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması, ithalatın azaltılması ve "Milli Tarım Projesi" kapsamında 2023 yılı hedeflerine ulaşılması için kamu ile özel sektör, üniversitelerin işbirliği önem arz etmektedir.

Bu işbirliğini daha da ileri boyutlara taşımak için Bakanlığımızın Ar-Ge ve inovasyon konusunda verdiği destekler ve özellikle özel sektöre sağlanacak diğer imkanları paydaşlara duyurmak amacıyla 15 Kasım 2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüz (TAGEM, Lodumlu) Konferans Salonunda Sayın Bakan Yardımcımız Mehmet DANIŞ'in teşrifleriyle "2.Kamu-Özel Sektör Tarımsal Ar-Ge & İnovasyon Buluşması " başlıklı bir organizasyon gerçekleştirilmiştir. Söz konusu organizasyona gıda ve tarımsal alanlarda faaliyette bulunan özel sektör yöneticileri, üniversitelerden öğretim üyeleri, diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Bakanlığımız birimlerinden yüksek bir katılım olmuştur. Ayrıca fuaye alanında 77 Özel sektör ve 50 Genel Müdürlüğümüze bağlı araştırma enstitülerinin çalışmalarının sergilendiği stantlara katılımcılar yoğun bir ilgi göstermiştir.

''