19.4.2017 / Gösterim Sayısı : 17178

AR-GE DESTEK PROGRAMI UZMAN BAŞVURU İLANI

Bakanlık Ar-Ge Destek Programı kapsamında projelerin değerlendirilmesi, İzlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlanan projelerdeki gelişmelerin takibinin yapılması amacıyla Genel Müdürlüğümüzce Uzman Havuzu oluşturulmaktadır. Uzman Havuzunda yer almak isteyen Üniversite ve Bakanlığımız bünyesindeki çalışanların Uzmanlık Başvurusunda Bulunacaklara İlişkin Form Bilgileri tablosunu doldurarak aşağıda verilen e-posta adreslerinden çalışma konusu ile uyumlu olan Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Uzman Havuzunda yer alabilmek için; üniversitelerde konu ile ilgili bölümlerinde görevli en az yardımcı doçent unvanına sahip veya Bakanlık ile Genel Müdürlüğümüze bağlı araştırma enstitülerinde veya araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık kuruluşlarında görev yapan en az yüksek lisans mezunu Türk Vatandaşı personel olması gerekmektedir.

 

AR-GE DESTEK PROGRAMI UZMAN BAŞVURU İLANI

 

''