12.6.2014 / Gösterim Sayısı : 106543

Araştırmacılar İçin Performans Yönergesi

Bakanlığımızın kuruluş ve görevleri ile ilgili 639 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 657 Sayılı DMK’nun 122 inci Maddesine istinaden Genel Müdürlüğümüze bağlı araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı personelin yıl içerisindeki performans değerlendirmelerinin yapılmasına yönelik “Enstitü / İstasyon / Müdürlüklerinin Personel Performans Değerlendirme Yönergesi” 09.06.2014 tarih ve 702 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile yürürlüğe girmiştir.

YÖNERGE

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

''