14.1.2016

Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

​ a) Büyük ve küçükbas hayvancılık, arıcılık, tavukçulukta ıslah, besleme ve yetistiricilik ile ilgili
konularda arastırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek,
b) İç sular ve denizlerde su ürünleri stoklarının korunması, üretimin ve kalitenin artırılması, su
ürünleri üretim sahalarının belirlenmesi, avlanma yöntemleri, av araç ve gereçlerinin gelistirmesi
konularında arastırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak,izlemek ve değerlendirmek,
c) Arastırmalardan elde edilen sonuçların tescilini sağlamak, ıslah çalısmaları sonucu elde edilen
damızlıkların muhafazasını sağlamak,
ç) Hayvancılık ve su ürünleri gen kaynaklarının toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesi ile ilgili
projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek,
d) Arastırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması için
ilgili kurum ve kuruslarla isbirliği yapmak,
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

''