14.1.2016

​Tarla Bitkileri Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

​a) Tarla, çayır-mera ve yem bitkileri üretim kaynaklarının etkili kullanılması, verimliliğin artırılması,
ürünlerin çesitlendirilmesi, ürün kalitesinin iyilestirilmesi ve mekanizasyonu ile ilgili arastırma
projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
b) Tarla, çayır-mera ve yem bitkileri arastırmalarından elde edilen sonuçların tescilini sağlamak, ıslah
çalısmaları sonucu elde edilen materyalin devamlılığını temin etmek, üretim programında olan
çesitlerin elit ve orijinal tohumlukların üretimini yapmak,
c) Biyolojik çesitlilik ve genetik kaynakların ıslah programlarında kullanılması, toplanması,
karakterizasyonu, muhafazası ve sürdürülebilir kullanımı konusunda projeler hazırlamak, hazırlatmak,
uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek,
ç) Arastırmalardan elde edilen sonuçların ve bulguların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması için
ilgili kurum ve kuruluşlarla isbirliği yapmak,
d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

''