6.1.2016

TÜBİTAK 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

TÜBİTAK 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Programın Amacı:

Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

Proje Süresi:

 • Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
 • Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

  Proje Bütçesi:

  2015 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

              Küçük Ölçekli projeler: 500.000 TL'ye kadar
              Orta Ölçekli projeler: 500.001 - 1.000.000 TL
              Büyük Ölçekli projeler: 1.000.001 - 2.500.000 TL
 • Talep edilebilecek toplam makine-teçhizat, hizmet alımı ve burs miktarlarının üst sınırları, çağrı özelinde belirlenerek çağrı duyurularında ilan edilen tutarları aşmamalıdır.
 • Proje bütçe kalemleri arasında projenin özelliğine bağlı olarak dengeli bir dağılım gözetilmektedir.
 • Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin % 50'si TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır.
 • Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmemektedir.
 • Proje yürütücüsü, araştırmacı ve proje danışmanlarına 2015 yılında ödenebilecek PTİ üst limitleri aşağıdaki gibidir:

            Proje yürütücüsü için: 2.000 TL/ay
            Proje yöneticisi için: 2.500 TL/ay
            Araştırmacı için: 1.000 TL/ay
            Danışman için: 1.500 TL/yıl 

 

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

TÜBİTAK 1003 PROGRAMI SONUÇLANAN PROJELER

''