14.1.2016

Bahçe Bitkileri Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

a) Bahçe bitkileri konusunda arastırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek,
b) Bahçe bitkileri arastırmaları ve ıslah çalısmaları sonucu elde edilen yeni çesitlerin tescilini
sağlamak, tescil edilen çesitlerin devamlılığını temin etmek, üretim programında olan çesitlerin elit ve orijinal tohum ve vegetatif çoğaltım materyalleri ile sertifikalı fidan üretimine yardımcı olmak,
c) Bahçe bitkilerinde genetik kaynakların toplanması, karakterizasyonu, muhafazası, ve sürdürülebilir kullanımı konusunda projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek,
ç) Hasat sonrası kayıpların azaltılmasına yönelik teknolojiler gelistirmek amacıyla projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek,
d) Arastırmalardan elde edilen sonuçların ve bulguların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruslarla isbirliği yapmak,
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
''