14.1.2016

Hayvan Sağlığı ve Gıda-Yem Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

​ a) Gıda maddelerinin ve hayvan yemlerinin katkı, kalıntı ve bulasanlar açısından insan, hayvan sağlığı
ve çevreye zarar vermeyecek sekilde islenmesi, üretilmesi, ambalajlanması, depolanması,
nakledilmesi ve tüketime sunulması amacıyla teknoloji ve yöntem gelistirilmesine yönelik arastırma
projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek,
b) Beslenme alıskanlıkları, gıda ve gıda katkı maddeleri, koruyucular, renklendiriciler, tatlandırıcılar,
yem ve hayvan besleme konularında arastırmalar yapmak, yeni ürün ve metotlar gelistirmek,
c) Ülke hayvancılığının gelismesini engelleyen ve ekonomik kayıplara sebep olan tüm hayvan
hastalıkları ile ilgili arastırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, devam eden projeleri
izlemek, değerlendirmek,
ç) Hayvan hastalıklarının epidemiyolojisi ve yeni mücadele stratejilerinin gelistirilmesine katkıda
bulunulacak arastırma projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek,
d) Hayvan hastalık ve zararlılar ile mücadele için modern teshis yöntemleri, ası, serum ve biyolojik
maddelerin üretilmesi, kalitesinin gelistirilmesi ve uygulamaya sokulmasını sağlamak, biyoteknoloji
konularında arastırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak, devam eden projeleri izlemek ve
değerlendirmek,
e) Arastırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması için
ilgili kurum ve kuruslarla isbirliği yapmak,
f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

''