6.10.2017 / Gösterim Sayısı : 4568

Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılması Temalı AB Projesi Hayata Geçiyor…

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanarak, Avrupa Birliği Bakanlığı'na sunulan "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar" konulu AB-Stratejik Ortaklık Projesi onaylanmıştır.

Projenin Ulusal Ortağı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Üniversitesi olup yerel ortakları Bursa Büyükşehir Belediyesi TARIM A.Ş. ve Bursa Ticaret Borsası'dır.

Yurtdışı ortakları ise;

 • Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi (CTC, İspanya),
 • Dunarea De Jos Üniversitesi (UDJ, Romanya)
 • ISEKI-Gıda Derneği (IFA, Avusturya) 'dır.

   Proje; seçilen bahçecilik ürünlerinin kalite, emniyet ve pazarlanabilirliğini arttırmak için hasat sonrası sektörlerde (gıda tedarik zinciri) mesleki eğitim gereksinimlerini karşılayan bir eğitim paketi geliştirerek hasat sonrası kayıpları azaltmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında ülkemiz için ihracat oranı yüksek ve en çok kayıp oranına sahip 4 ürün (İncir, kiraz, domates, üzüm) seçilecektir.

   
  Bursa da bir açılış konferansı ile başlaması ve 24 ay sürmesi planlanan proje kapsamında:
 • İyi Hasat Teknikleri
 • İyi Depolama ve Taşıma Uygulamaları
 • Paketleme Olanakları
 • Perakende ve Toptan Satış Koşulları
 • Gıda Kayıpları Değerlendirmesi
 • Meyvelerin Pazarlama Olanakları konularında Eğitim Materyalleri hazırlanması
 • İnternet üzerinden eğitim modülü hazırlanarak proje web sayfası oluşturulması,
 • Hasat sonrası kayıpların ekonomik analiz raporu hazırlanması planlanmaktadır.

   
  Proje kapsamında Bursa'da ve Isparta'da çalıştaylar, pilot uygulamalar yapılacak, Avusturya, İspanya ve Romanya'da yaygınlaştırma seminerleri düzenlenecektir.

   
  Proje Bütçesi 237.665 Avro'dur. 
''