T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Gida Ve Tarimsal Ar-Ge & İnovasyonda Kamu Ve Özel Sektör Buluşma Toplantisi Büyük Bir Katilimla Gerçekleşti

Yayın Tarihi : 5.5.2017

Genel Müdürlüğümüz, araştırma enstitüleri ve araştırma yetkisi verilmiş Bakanlığımızın diğer kurumlarıyla gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında Ar-Ge faaliyetleri yürütmekte, bunun yanında özel sektör, STK ve üniversitelerin Ar-Ge projelerini desteklemektedir.  Ülkemiz kaynaklarının etkin kullanımı, bilgi ve teknoloji geliştirilmesi, gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması, ithalatın azaltılması ve "Milli Tarım Projesi" kapsamında 2023 yılı hedeflerine ulaşılması için kamu ile özel sektör, STK ve üniversitelerin işbirliği önem arzetmektedir.

Bu işbirliğini daha da ileri boyutlara taşımak için Bakanlığımızın Ar-Ge ve inovasyon konusunda verdiği destekler ve özellikle özel sektöre sağlanacak diğer imkanları paydaşlara duyurmak amacıyla 03 Mayıs 2017 tarihinde Bakanlığımız Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda Sayın Bakanımız Faruk ÇELİK'in teşrifleriyle "Gıda ve Tarımsal Ar-Ge & İnovasyonda Kamu-Özel Sektör Buluşması" başlıklı bir organizasyon gerçekleştirilmiştir. Söz konusu organizasyona gıda ve tarımsal alanlarda faaliyette bulunan özel sektör yöneticileri, üniversitelerden öğretim üyeleri, diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Bakanlığımız birimlerinden yüksek bir katılım olmuştur. Ayrıca fuaye alanında Genel Müdürlüğümüze bağlı araştırma enstitülerinin çalışmalarının sergilendiği stantlara katılımcılar yoğun bir ilgi göstermiştir.