T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Yemeklik Tane Baklagiller Çalıştayı Basın Bildirisi

Yayın Tarihi : 16.5.2017

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Mersin Ticaret Borsası'nın desteği ile Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, 10-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Mersin'de "Yemeklik Tane Baklagiller Çalıştayı" düzenlenmiştir. Çalıştayda sektörün tüm paydaşları, bir araya getirilerek, Yemeklik Tane Baklagillerin Dünyadaki ve Türkiye'deki durumu sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

 

Açılış konuşmaları Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Abdullah ÇİL ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah ÖZDEMİR tarafından yapılmıştır.

 

Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Yusuf ARSLAN tarafından Türkiye'deki Tarımsal Araştırma Sistemi, Bakanlık Ar-Ge çalışmaları,  kamu özel sektör işbirliği ile ilgili çalışmaları içeren detaylı bir sunum yapılmıştır. 

 

Dünya Bakliyat Konseyi (Global Pulse Confederation CICILS) başkanı Hüseyin ARSLAN tarafından "Bakliyat sektörünün dünyadaki durumu ve ticareti" hakkında bilgi verilmiştir.

Bakanlığımız, Bitkisel üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanı Mehmet SIĞIRCI, TİGEM temsilcisi ve Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü temsilcisi tarafında kurumlarının Baklagiller konusundaki faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir.

Özel sektör ve kamudan yoğun katlımın olduğu "Yemeklik Tane Baklagiller Çalıştayı" sonucunda elde edilen çıktıları içeren bir rapor hazırlanarak ilgili tüm birimlerle paylaşılacaktır.