T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

AR-GE Destek Programı Proje Sözleşmeleri İmza Töreni

Yayın Tarihi : 31.7.2017

           Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; çiftçi, sanayici ve hizmet verdiği diğer üreticiler için Ar-Ge görevini, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) vasıtasıyla yürütmekte ve koordine etmektedir. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge kuruluşu olan TAGEM bünyesinde 2200 araştırmacının görev yaptığı 50 araştırma enstitü bulunmaktadır. TAGEM görevleri doğrultusunda bünyesinde bulundurduğu Enstitüleri ile yaklaşık 1200 proje yürütmekte ve Ülkemizin öncelikleri doğrultusunda ihtiyaçlara çözüm aramaktadır. Bunun yanında Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Destek Programı ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları (STK) ve üniversitelerin Ar-Ge projelerine geri ödemesiz destek verilmektedir. Bu programın başladığı 2007 yılından bu güne 343 proje desteklenmiş ve 52 milyon TL ödeme yapılmıştır.

                Bu yıl itibariyle Programda köklü değişiklikler yapılmış olup bu değişiklerden en önemlisi proje başına verilen destek üst limitinin on kat artışla 300.000 TL'den 3 milyon TL'ye yükseltilmesi olmuştur. Ayrıca projelere ortaklık zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre Üniversiteler özel sektör veya STK olmadan, özel sektör ise TAGEM'e bağlı Enstitüler ile Bakanlığımıza bağlı araştırma yetkisi verilmiş kuruluşlar ile işbirliği olmadan tek başlarına proje verememektedir.  Böylelikle ülke kaynaklarını daha ekonomik kullanarak, çok katılımlı, ülke problemlerini çözmeye yönelik projeler desteklenmektedir. Projelere Özel Sektör- TAGEM ve Üniversite-Özel Sektör işbirliği zorunluluğu getirildiği ve mevcut altyapılar daha etkin kullanıldığı için Ar-Ge maliyeti en az %50 azaltılmakta ve harcanan paranın iki katı araştırma kapasitesi kullanılmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün nihayi hedefi ise özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğini artırarak tarımda araştırma ve inovasyon proje maliyetini %25'e düşürmektir. Ayrıca proje bütçesinin %70'ini Bakanlık karşılarken geri kalan bütçeyi yürütücü kurumlar karşılamak durumundadır. Proje sahiplerinin maddi sorumluluk alması sayesinde desteklerin etkinliğinin ve sonuçların uygulamaya aktarım hızının arttırılması hedeflenmektedir. Böylece kaynakların ve zamanın daha etkili kullanılması amaçlanmıştır.

                Bu yıl için, Nisan ayında açılan başvurular sonucunda uzmanlar ve Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan incelemeler neticesinde 19 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. Dokuzu üniversite, sekizi özel sektör ve ikisi de STK yürütücülüğünde olan projeler, 28 Temmuz 2017 tarihinde sözleşmeleri imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 19 projenin bütçesi Bakanlıkça verilen destek 11 milyon TL, sektör katkısı da 5 milyon TL olmak üzere toplam 16 milyon TL dir. Bu yıl imzalanan projelerin üçte ikisi gıda ve gübre konusundadır. Bu durum yerli girdi üretiminin ve yeni ürün geliştirmenin inovasyon için büyük imkanlar sunduğunu göstermektedir. İmza töreninde söz alan akademisyenler ve özel sektör temsilcileri bu yeni modelin ülkede gerçekten ihtiyaç duyulan, sonuca yönelik ve ekonomik değeri olan araştırma ve inovasyon fikirleri için çok doğru bir yöntem olduğunu söylemişlerdir.