T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TAGEM Genetik Kaynaklar Çalıştayı tamamlandı.

Yayın Tarihi : 11.8.2017

​Genel Müdürlüğümüzün 02-04 Ağustos 2017 tarihlerinde düzenlediği TAGEM Genetik Kaynaklar Çalıştayı, verimli bir şekilde gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Yardımcımız Sayın Dr. Necati Tulgar, ülkemizde biyoçeşitliliğin korunmasının önemine değinerek, Genel Müdürlüğümüzün ve Enstitülerimizin bu konuda yaptığı çalışmalardan ve ileriye dönük planlarından bahsetti. Bu bağlamda Genetik Kaynaklar Yönetmeliği'nin gerekliliğine de değinerek, tüm Genetik Kaynakları bir çatı altında toplamanın faydalı olacağını belirtti. Daha sonra kürsüde söz alan Tarla Bitkileri Araştırma Dairesi, Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Koordinatörü Sayın Doç. Dr. Burcu Tarıkahya Hacıoğlu ise katılımcıları Genetik Kaynaklar Yönetmeliği ile Çalıştayın amaç ve kapsamı hakkında bilgilendirdi. Katılımcılar daha sonra uzmanlık alanlarına göre Bitki, Evcil Hayvan, Omurgasızlar, Mikroorganizma ve Sucul Genetik Kaynaklar Çalışma Gruplarına ayrılarak istişarelerde bulundular. Yaklaşık 100 araştırmacının katılım sağladığı Genetik Kaynaklar Çalıştayı' nın ikinci gününde Türkiye Tohum Gen Bankası personeli, Bilgisayar Mühendisi sayın Bengü Koyuncu, Genetik Kaynaklar Veri Tabanı hazırlığı ile ilgili sunum yaptı. Öğleden sonra oturumunda, verilerini hazırlamak üzere ayrı salonlarda toplanan çalışma gruplarının tek tek sorularını cevapladı. Çalıştayın son günü ise tüm çalışma grupları Yönergeler üzerinde çalışmalarına devam ettiler. Bitki Genetik Kaynakları Çalışma Grubunda ise, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Bölümü Başkanı Sayın Şenay Boyraz Topaloğlu "Bitki Genetik Kaynakları ve Yerel Çeşitlerle ilgili Ulusal Strateji ve Eylem Planı Hazırlığı" ile ilgili sunum yaptı. Çalıştay sonucunda, Genetik Kaynaklar Veri Tabanının içereceği materyal bilgilerinin hazırlanmasına yönelik çalışma grupları ve çalışma takvimi oluşturuldu. Gen Bankalarında saklanan materyalleri ülkemizdeki tüm araştırmacıların daha etkin kullanabilmesi için Veri Tabanının kullanıma açılması ve buna bağlı gerekli tedbirlerin alınması gerektiği kararlaştırıldı. Veri tabanının DNA barkodlama verisini de içermesi gerektiği ve 2017 yılı sonunda veri tabanının kullanıma açılması ile ilgili kararlar alındı. "Genetik Kaynakların Toplanması, Korunması, Kullanımı ve İzinler Hakkında Yönetmelik Taslağı" tüm katılımcılar tarafından kavranarak, bu yönetmeliği temel alan ilgili gen bankaları yönergelerinin yazımına başlanarak, tamamlanma süreci için çalışma takvimi ve çalışma grupları oluşturuldu.