T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TÜRKİYE, UKRAYNA İşbirliği Toplantısı Yapıldı

Yayın Tarihi : 27.9.2017

Ukrayna Tarım Bilimleri Ulusal Akademisi (NAAS)'nden 3 kişilik bir heyet, Genel Müdürlüğümüz tarafından koordine edilen ve Genel Müdürlüğümüze bağlı bazı Tarımsal Araştırma Enstitüleri ile tarımsal alanda yapılabilecek projeleri belirlemek amacıyla düzenlenen program teması uyarınca 18-20 Eylül 2017 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze çalışma ziyaretinde bulunmuşlardır.

Genel Müdürümüz Sayın Dr. Nevzat BİRİŞİK tarafından kabul edilen heyete, kurumumuzun araştırma sistemi, işleyişi, faaliyetleri ve kurumumuza bağlı merkezler hakkında bir sunum yapılarak heyetin soruları cevaplandırıldı. Daha sonra heyetin Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ziyareti Türkiye Tohum Gen Bankası ile başlamış olup heyete ülkemizdeki bitki genetik kaynaklarının durumu ve ex situ muhafaza konularında bilgi verildi. Ardından, Biyoteknoloji Araştırma Merkezi bünyesindeki moleküler biyoloji ve doku kültürü laboratuvarları gezdirilerek yapılan Ar-Ge çalışmaları anlatıldı. Son olarak Kalite Değerlendirme ve Gıda Bölümü ile ilgili yapılan analiz ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.  Enstitü ve bölümlerin ziyareti sonrasında, söz konusu heyet ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin araştırmacıları tarafından ortak yapılabilecek çalışma ve araştırmalarla ilgili konular tartışılarak proje önerileri geliştirilmeye çalışıldı.

Ziyaretin ikinci gününde Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ziyaret edilmiş olup enstitü ve yapılan çalışmalarla ilgili heyet bilgilendirilerek soruları cevaplandırıldı. Ardından meyve bahçeleri gezdirildi. Daha sonra Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü araştırmacılarının da katılımıyla ortak çalışma konuları belirlenmeye çalışılarak yapılabilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin üçüncü gününde Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü ziyaret edildi. Enstitü ve yapılan araştırmalar ile ilgili heyete bilgi verilerek meyve ıslah bahçeleri gezdirildi. Daha sonra ortak yapılabilecek çalışma ve araştırmalarla ilgili konular tartışılarak proje önerileri geliştirilmeye çalışıldı.