T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Ar-Ge Destek Programı 2017/2 Dönemi Değerlendirme Kurulu Toplantısı Yapıldı

Yayın Tarihi : 7.12.2017

Ar-Ge Değerlendirme Kurulu, Ar-Ge Destek Programı kapsamında 2018 Yılında kabul edilecek projelerin öncelikli konu başlıklarını belirlemek, devam eden projelerin gelişme raporlarını ile sonuçlanan projelerin sonuç raporlarını değerlendirmek üzere 06-07 Aralık 2017 tarihlerinde Genel Müdürümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK başkanlığında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanmıştır.

2017/2 Değerlendirme Kurulu toplantısında sonuçlanan projelerden 39’ u proje yürütücüleri tarafından yapılan sunu ile Değerlendirme Kuruluna sunulmuştur. Yapılan sunumlar Değerlendirme Kurulunda yer alan üniversitelerin ilgili akademisyenleri, Bakanlığımızın İlgili Genel Müdürlük ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından değerlendirilmiştir.

            Genel Müdürlüğümüzün Sekretaryasını yaptığı Ar-Ge Destek programı Kapsamında halen devam eden ve destekleme ödemesi yapılacak olan 69 projeye ilişkin 5,8 milyon TL tutarındaki desteklemenin yapılmasına Değerlendirme Kurulu tarafından karar verilmiştir.