5.10.2017 / Gösterim Sayısı : 3076

Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği Ve Ormancılık (AKAKDO) Sektörü İçin Analitik Temel Geliştirme Teknik Destek Projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen iki yıl sureli (2017-2019) toplam bütçesi 2 milyon Euro olan, yürütücülüğünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı,  Bakanlığımızın paydaşı olduğu "Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği Ve Ormancılık (AKAKDO) Sektörü İçin Analitik Temel Geliştirme Teknik Destek Projesi" nin açılış toplantısı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın İbrahim ÇİFTÇİ, Genel Müdürümüz Sayın Abdullah Burak KESER, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, AESA Proje Direktörü, AB Türkiye Delegasyonu ve Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Sayın Mehmet ÖZTİRYAKİ' nin katılımlarıyla Ankara Mövenpick Hotel' de gerçekleştirilmiştir.

                Projenin Genel hedefi AB'nin düşük karbon gelişimine yönelik iklim politikası ve mevzuatı ile uyumlu olarak, kısa ve orta dönemli iklim faaliyetlerinin hazırlanması için ulusal ve bölgesel kapasitenin arttırılmasıdır. Bu bağlamda UNFCCC (birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi) ile AB'nin AKAKDO sektörü için aldığı kararlar ile uyumlu olarak, karbon stoklarının hesaplanması, AKAKDO sektöründen kaynaklanan salınımların ve Sera Gazı Emisyonlarının raporlanması için bilgi ve kapasitenin artmasına yönelik olarak Türkiye'ye teknik destek verilmesi amaçlanmaktadır.

Proje sonu itibariye 5 sonuç beklenmektedir. Bunlar;

1- İhtiyaç analiz raporunun hazırlanması ( şu anki raporlama sistemindeki eksiklikler, hesaplamalarda karşılaşılan sorunlar ve belirlenen diğer açıklar),

2- İlgili teknik personele AKAKDO sektörü hakkında ve IPPC rehberinin nasıl kullanılacağı hakkında teknik eğitim verilmesi,

3- AKAKDO sektöründen kaynaklı Sera Gazı emisyon ve salınımları tahmini ve raporlanmasına ilişkin olarak Türkiye'nin kapasitesinin arttırılması için bir çalışma programının uygulanması ve geliştirilmesi,

4- Alansal kesin değerlendirme yapılabilmesi için arazi kullanım değişimi ve arazi kullanım matriksin oluşturulması,

5- Arazi kullanım, Arazi kullanım değişimin izlenmesi ve raporlama için sisteminin kurulmasıdır.

''