25.6.2018 / Gösterim Sayısı : 3232

Küresel Toprak Paydaşlığı Kapsamında Tarımsal Alt Yapı Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi 20 Haziran 2018 tarihinde Ankara'da proje açılış toplantısı ve öğleden sonra iç paydaşların katılımıyla bir çalıştay düzenlenmiştir. ​

#Küresel Toprak Paydaşlığı Kapsamında Tarımsal Alt Yapı Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projes

      Bakanlığımız ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) İşbirliği ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen  "Küresel Toprak Paydaşlığı Kapsamında Tarımsal Alt Yapı Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi"  20 Haziran 2018 tarihinde Ankara'da proje açılış toplantısı ve öğleden sonra iç paydaşların katılımıyla bir çalıştay düzenlenmiştir.

     Proje açılış toplantısında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Volkan Mutlu ÇOŞKUN, Ulusal Proje Koordinatörü Tarım Arazileri Değerlendirme Daire Başkanı Abdulkadir KARAKUŞ, FAO Roma Genel Merkezinden Küresel Toprak Ortaklığı Genel Sekreteri Ronald VARGAS, FAO Türkiye Temsilciliğinden Temsilci Yardımcısı Ayşegül SELIŞIK, Proje Ulusal Danışmanı Prof. Dr. Günay ERPUL projenin tanıtımı ve önemi ile ilgili konuşmalar yapmıştır.

    Açılış toplantısına projenin paydaşları olan; BÜGEM, TAGEM, TİGEM, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsülleri Ofisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü,  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, DSİ, Çevre Şehircilik Bakanlığı, KOP, TUİK, AFAD, Karayolları Genel Müdürlüğü, STK Temsilcileri katılım sağlamıştır.

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Volkan Mutlu ÇOŞKUN açılış konuşmasında, toprak ve toprağın sürdürülebilir yönetiminin öneminden bahsederek bu proje ile tarım topraklarının korunması ve en uygun şekilde kullanılması için tüm paydaşların üzerinde anlaştığı bir ulusal toprak yönetim stratejisinin belirlenmesinin hedeflendiğini, milli kaynakların etkin kullanılarak paydaşlarla koordinasyonun önemine değinerek kurumsal kapasitenin arttırılması yönünde çok önemli bir adım olduğunu ifade etmiştir. Projenin ülkemiz için gerekliliği üzerinde durarak, çalıştaya katılım sağlayan tüm kurum temsilcileri ve akademisyenlere teşekkürlerini sunmuştur.

    Öğleden sonraki oturumda iç paydaşlardan oluşturulan çalışma grupları, Türkiye’ deki mevcut yapı, faaliyetler ve sorunları değerlendirmek üzere çalışmalara devam etmiştir. Çalışma Grup temsilcileri grupları adına sunum yaparak genel bir değerlendirme ile kapanış yapılmıştır


''