27.6.2018 / Gösterim Sayısı : 848

Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi Ekosistem Hizmetlerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Çalıştayı Gerçekleştirildi.

#Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi

Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında “Ekosistem Hizmetlerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Çalıştayı” Konya’da gerçekleştirildi. Çalıştaya, Bakanlığımız adına, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin TÜRKER, Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Dr. Ali Kılıç ÖZBEK,Orman ve Su İşleri Bakanlığından ÇEM Genel Müdür Yardımcısı Cafer ORHAN, Havza Planlama ve Arazi Islahı Daire Başkanı Kürşat YILDIRIM, FAO Program Müdürü Sheikh AHADUZZAMAN ile İlgili Bakanlıkların merkez ve taşra birimleri, Doğa Koruma Merkezi, FAO Türkiye Ofisinden uzmanlar ve proje paydaşlarının bulunduğu yaklaşık 70 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay, FAO Program Müdürü Sheikh AHADUZZAMAN’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. FAO sorumlusu Ahaduzzaman; Tarım, orman ve mera alanları arasında entegrasyon ve ilgili sektörleri geliştirmeyi hedefleyen projenin, ortakları Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Doğa Koruma Merkezi ve Konya Şeker olduğunu belirterek; İklim Değişikliği, Biyoçeşitlilik ve Çölleşmeyle Mücadele anlaşmalarına ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine da katı sağladığını aktarmıştır. Projenin uygulanmasındaki pratiklerden ve yapılan hizmet alımlarından bahsederek konuşmalarını tamamlamıştır.

Ardından söz alan Genel Müdür Yardımcımız Dr. Metin TÜRKER konuşmalarında projenin önemine değinerek Somali, Haiti ve Mısır gibi ülkelerde yaşanan kuraklık, gıda arzı ve gen güvenliği konusunun önemine değinmiştir. Konuşmasında 80 milyon nüfus ve 33 milyon turistin beslenmesi için gıda üretimini arttırmak zorunda olduğumuzu aktarmıştır. Bu yüzden de sürdürülebilir arazi yönetimi gün geçtikçe önem kazandığını ifade etmiştir. Tarım sektöründe; alt yapı tamamlamak, güçlü işletme yapısı, çevre ve iklim değişikliğine uyumlu sürdürülebilir arazi yönetimini sağlamak zorunda olunduğunu dile getirerek bakanlık olarak yaptığımız ÇATAK, İyi Tarım Uygulamaları, Organik tarım gibi çalışmalar hakkında bilgi vermiştir.

ÇEM Genel Müdür Yardımcısı Cafer ORHAN açılış konuşmalarında; projenin en büyük faydasının tarım ve orman çalışanlarının birlikte aynı konulara eğilmesi ve birlikte çalışma kültürüne katkı sağlaması olduğunu ifade etmiştir.

Çalıştay, değerlendirme ve kıymetlendirmeye konu olan; orman, tarım, mera, sulak alan ve kırsal gelir kaynakları temel alanlarında uzmanların yaptığı sunumların ardından grup çalışmaları ile devam etmiştir. Son olarak, her grup hazırlamış olduğu raporunu sunmuş ve değerlendirmelerin ardından çalıştay tamamlanmıştır.


''