29.6.2018 / Gösterim Sayısı : 1224

IPARD II Programı İzleme Komitesinin 6 ıncı Resmi toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

#IPARD II Programı İzleme Komitesinin 6 ıncı Resmi toplantısı

Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (Instrument for Pre-Accession Assistance Rural Development- IPARD)  kapsamında gerçekleştirilen IPARD II Programı İzleme Komitesinin 6 ıncı Resmi toplantısı 21 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantı Müsteşar Yardımcısı Vekili Hasan ÖZLÜ Başkanlığında; Avrupa Komisyonu yetkilileri Liam BRESLIN ve Iwona LISZTWAN, Yönetim Otoritesi Başkanı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Muhammed ADAK, Yönetim Otoritesinden ilgili uzmanlar, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunu temsilen Genel Koordinatör Şerife KONTOĞLU, Kurum yetkili ve uzmanları, Hazine Müsteşarlığının Ulusal Fon, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve Denetim Otoritesi Yetkilileri, Resmi kurum/kuruluş ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Toplantıda IPARD II başvuruları ve faaliyetleriyle ilgili program uygulamaları, başvuru çağrılarının sonuçları, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, LEADER ve Kırsal Ağ çalışmaları, teknik destek kapsamındaki faaliyetler ve teknik destek eylem planı, İzleme raporları ile NAO ve denetim otoritesinin sunumları yapılmıştır. Iwona LISZTWAN program değişiklikleri konusunda bir sunum gerçekleştirmiştir. Avrupa Birliği Komisyon Yetkilisi Liam BRESLIN tarafından yapılan konuşmada, IPARD fonlarının dağıtımında gelecek dönemlerde kolektif yapılara daha fazla önem verileceği konusunda bilgi vermiştir. Sunulan eylem planları Komite üyeleri tarafından onaylanmış olup, toplantı iyi niyet, dilek ve temennilerin alınmasından sonra tamamlanmıştır.

''