KIRMIZI ET ÜRETİM VE İŞLETMESİNDE İŞBİRLİĞİ SÜREÇLERİNİN ANALİZİ PROJESİ

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yatırım projelerinden  “Kırmızı Et Üretim ve İşlenmesinde İşbirliği Süreçlerinin Analizi Projesi” 14 Ocak 2017 tarih ve 29948 Sayılı Resmi Gazete de, 2017 Yılı Yatırım projesi olarak kabul edilmiştir.
Proje, Erzurum ili ve hinterlandında kırmızı et sektöründe üretici örgütleri, sözleşmeli üretim ve işlenmesinde işbirliği süreçlerini araştırmak,  mevcut potansiyeli tespit etmek, uygun destek stratejisini belirlemek,  sosyal etki raporları ile destek mekanizması oluşturulması amaçlanmaktadır.

Kırmızı et sektörü için proje, bölgesel, ülkesel ve kırsal kalkınma politikası olarak uygulamaya alınması hedeflenmektedir.

Ayrıca “Kırmızı Et Üretim ve İşlenmesinde İşbirliği Süreçlerinin Analizi Projesi” ile kırmızı et sektörünün,  mevcut tüm paydaşların katkıları ile mevcut durum ve Erzurum ili ve hinterlandı kırmızı et sektörü stratejisi çerçevesinde değer zinciri üretim ve işbirliği süreçleri belirlenecektir. Ortaya çıkan işbirliği modelleri ile destek yapı önerisi kurgulanarak, uygun destek modeli uygulamaya alınacaktır. Projenin ilk ayağı bir yıldır. Erzurum ve hinterlandı projesi prestij projesi olarak anılmaktadır.

Sonuç olarak, bu proje ile öncelikle etüt çalışması yapılacak, akabinde kırmızı et potansiyelin boyutları ortaya konacak, sonrasında destekleme şekli belirlenecektir.


''