19.2.2015 / Gösterim Sayısı : 10750

Müdürlüğümüzde her yıl Ocak ayında yapılan Araştırma Deney Kurulu, Eğitim Komisyonu ve Yönetimin Gözden Geçirme toplantıları gerçekleştirildi.

​Müdürlüğümüzde yapılması gereken yatırım ve diğer faaliyetlerin görüşüldüğü 1. Araştırma Deney Kurulu toplantısı 13.01.2015 tarihinde, iç ve dış eğitim faaliyetlerinin değerlendirildiği,  yıllık eğitim planının oluşturulduğu Eğitim Komisyonu toplantısı 13.01.2015 tarihinde, Müdürlüğümüzün idari, teknik ve  kalite faaliyetlerinin yönetim tarafından değerlendirildiği Yönetimin Gözden Geçirme toplantısı ise 26.01.2015 tarihinde ilgililerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.


''