23.11.2016 / Gösterim Sayısı : 3445

İlkyardım Eğitimi Yapıldı.

#İlk Yardım Egitimi

6331 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" gereği iş sağlığı ve güvenliği eğitim konularından olan İlkyardım hakkında İş yeri hekimi Uzm. Dr. Talip Kara tarafından çalışanlara eğitimi verildi.


''