Müdürlüğümüz

Müdürlüğün genel kuruluş amacı, ülke tarımında üretim yöntemlerine uygun olarak tarımsal mekanizasyon araçlarının birim alanda nitelik ve nicelikli üretimini destekleyecek biçimde geliştirilmesi için araştırmalar yapmak bu ve mekanizasyon araçlarının deneylerini yapmaktadır.   

Bu amaçla; Yerli üretim veya ithal yoluyla temin edilecek her türlü tarım alet ve makinalarını tarımsal faaliyetlerde aranılan niteliklere veya ithalat için öngörülen özelliklere uygunluklarının tespiti için gerekli deney işlemlerini yürütmek, Çeşitli ekolojik ve üretim şartlarına uygun mekanizasyon sistemlerini araştırmak,

Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerinin gereği olan yeni mekanizasyon araç tiplerini geliştirmek amacıyla araştırmalar yapmak, Kamu ve özel kesimde sanayici ve uygulayıcı kuruluşlarla işbirliği yapmak,Tarımsal Mekanizasyon araçlarıyla ilgili standart hazırlama çalışmalarında TSE ile işbirliği yapmak,  Tarımsal Mekanizasyon araçlarının deney ve denetimlerini yapmak.   

Bu görevleri ; 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile buna bağlı olarak çıkartılan Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Hakkında Yönetmelik ile Tarımsal Mekanizasyon Araçların Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğe göre yürütmektedir.

 OECD yetkili test istasyon grev  yapmakta OECD Tarım ve Orman Traktörlerinin Resmi Test Kodları çerçevesinde deneylerini yapıp raporlandırmakta ve gerektiğinde OECD onayı alınarak tüm üye ülkelerde geçerli deney raporu olarak yayınlanmaktadır.

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına teknik hizmet kuruluşu olarak Avrupa Birliği Direktifleri ve uyumlaştırılmış yönetmelikler doğrultusunda tip onay testlerini de yürütmektedir. Ayrıca Müşterilerden değişik yollarla gelebilecek talepler de değerlendirilerek hizmet vermektedir.


''