Tarihçe

Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi Müdürlüğü, 1962 yılında Tarım Bakanlığına bağlı olan Orta Anadolu Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü   bünyesinde, Tarım Alet ve Makinaları  Tarımsal  Tesisler Araştırma ve Test Laboratuarı adı altında bir bölüm olarak kurulmuştur. 1969 yılına kadar bina, laboratuar, traktör çeki deney pisti, araştırma ve deneylerde kullanılacak ölçü alet ve cihazların temini ile kuruluşunu tamamlayarak aynı yılda fiilen çalışmalarına başlamıştır
1978 yılında bağımsız Müdürlük haline getirilen kuruluş o zamanki Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.
1981 yılında yapılan düzenleme ile Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Tarımsal Mekanizasyon Dairesine bağlanmış ve adı da Tarımsal Mekanizasyon Araştırma ve Deney Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. Enstitünün görev ve çalışmalarını düzenleyen Kuruluş Yönetmeliği, 5 AĞUSTOS 1982 ve 17773 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
1 Ağustos 1986 tarihli Tarım Bakanlığı onayı ile kuruluşun teşkilat görev ve çalışmaları yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemede Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün aletlerle ilgili ünitesi Tarımsal Mekanizasyon Araştırma ve Deney Enstitüsü Müdürlüğü ile birleştirilmiş ve kuruluşun adı Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

''