Kalite Yönetimi


​TAMTEST’te verilen hizmetler için kurulu bulunan ve yönetimin tam desteğine sahip olan Kalite Yönetim Sistemi;  TS EN ISO/IEC 17025, TS EN 45011, TS EN ISO 9001 standartlarına uygun olarak, yürütülür. İyi bir mesleki ve teknik uygulama ile hizmette süreklilik, hızlılık ve doğruluk, müşterilerle işbirliği yaparak en üst düzeyde müşteri memnuniyeti hedeflenir. Güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizlilik temel ilkelerimizdir. Konumuzda ulusal öncülük ve liderlik, uluslararası işbirliği ve bütünleşme, çevrenin korunması, kaynakların en uygun kullanımı esastır.
Tüm personel, kalite dokümantasyonunu öğrenir, ilgili politika ve prosedürleri çalışmaları sırasında uygular. Hizmetin her aşaması sistemli  ve  planlı  bir şekilde; eğitim,  katılım  ve  geliştirme çalışmaları yapılarak sürekli iyileştirilir.

​TAMTEST Kalite Yönetim Sistemi organizasyonu içerisinde yönetim temsilcisi atanmıştır. Yönetim Temsilcisi, belirlenen şartların yerine getirilmesini, kalite sistemi uygulamalarının devamlılığının sağlanmasını, kalite sisteminin geliştirilmesini, uygunsuzlukların giderilmesini, kalite bilincinin geliştirilmesi ve kalite konusundaki çalışmaların koordinasyonu ile diğer kuruluşlarla ilişkilerin sağlanmasını temin etmek için gerekli çalışmaları yapar. Sistemin işletilmesi ve geliştirilmesinden birincil derecede sorumlu olup, kalite hedeflerine uygun çalışılmasını sağlar. Diğer birimler Kalite Yönetim Sistemi yönüyle Yönetim Temsilcisine karşı sorumludur. Verilen deney hizmetinin her aşamasında kalite politika, hedef, prosedür ve kurallarına uygunluk ve etkinliğin sürekliliğini sağlar.

Ayrıca;

-Deney işlemlerinde gerekli kaliteyi sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakları temin eder ve işlemlerdeki genel sorumluluğu üzerine alır.

-Laboratuar tarafından geliştirilen/geliştirilecek olan deney metotlarının yeterli kaynaklarla donatılmış vasıflı elemanlar tarafından geliştirilmesini ve planlı bir faaliyet olmasını sağlar.

-Bütün deneylerin metotları, prosedürleri ve her deneyin hedefini bilen, deney sonuçlarını değerlendirebilen uzmanlar tarafından yapılmasını sağlar.

-Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında hedeflerdeki durum ve istatistik değerlendirmeleri hazırlar ve sunar.​

''