Döner Sermaye Saymanlığı

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞININ

GÖREVLERİ

 

 

1-Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmenin gelir ve giderlerinin takip edilmesi,

2-Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesinin gelir ve gider bütçelerinin Müdürlüğümüz Diğer Birimlerince hazırlanan iş programı çerçevesinde hazırlanması,

3-Ödeme emrinin hazırlanması ve ilgili ödeme emrine bağlanacak evrakların kontrol edilmesi ve eksik belge varsa tamamlattırılması

4- Döner sermaye iş ve işlemleri ilgili yasal mevzuatın takip edilmesi ve gerekli güncellemelerin entegrasyonunun yapılması,

5-Aylık mizanları hazırlanması ve ilgili kuruluşlara gönderilmesi,

6-Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesinin ödemesi gereken vergi, paylar gibi yasal yükümlülüklerin ödenmesi ve takibinin yapılması,

7-Yıl sonunda ilgili mali yılın hesaplarının kapatılması ve yeni mali yılın açılış işlemlerinin yapılması,

8-Yıl sonu kapanış işlemleri neticesinde ilgili mali yıla ait bilançoların hazırlanarak Bakanlığımız Destek Hizmetleri Başkanlığına onaya sunulması,

9- Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesince  yapılacak olan harcamaların ilgili yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesi için gerekli olan kontrollerin yapılması,

10-Usulüne uygun olarak yapılmış harcamalara ait hak edişlerin Hak sahiplerine ödenmesi,

11-Müdürlüğümüz döner sermaye işletmesine ait taşınırların takibinin yapılması ve kullanım ömrü dolanlarının komisyon kurularak terkininin yapılması,

12- Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesine ait ambarla ilgili her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,

13-Müdürlüğümüz döner sermaye işletmesine ait veznenin usulune uygun olarak çalıştırılması

15-Müdürlüğümüz döner sermaye işletmesine ait gelirlerden dolayı gerekli faturaların kesilmesi,​

''