Sık Sorulan Sorular

​1.) Kurumunuza rapor almak üzere kimler başvurabilir? Hangi tür alet ve makinalar için başvuru yapılabilir?
Cevap: Tarım Alet ve Makinaları ve Tarımsal Mücadele Alet ve Makine üreticileri, ürettikleri/ithal ettikleri alet veya makinaların testleri için başvuru yapabilirler.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2.) Ben bir imalatçıyım, Kurumunuza başvurarak hangi rapor ve belgeleri alabilirim?
Cevap:
a.) Tarım, orman traktörlerinin aksam ve parçalarının tip onaylarına esas raporlar
b.) Tarım, orman traktörlerinin OECD kodlarına göre test raporları.
c.) Traktör koruyucu yapılarının OECD kodlarına göre test raporları.
d.) Tarım alet ve makinalarının test raporları.
e.) Tarımsal Mücadele alet ve makinalarının ruhsata esas test raporları.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
3.) Ürünümü almak isteyen kişiler,kredi veren kuruluşların kredilerinden yararlanabilir mi?
Cevap : Müdürlüğümüzden almış olduğunuz test raporu ile, ürününüzü almak isteyen kişile, kredi veren kuruluşların kredilerinden yararlandırılır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.) Kurumunuzdan alacağım rapor veya belgelerin, firmama veya ürettiğim makineye ne gibi yararları olacaktır?
Cevap:    Uluslararası akredite bir kuruluştan makinanızın performansı onaylanmış olacaktır. Bu onay firmanız ve makinanız, için prestij, saygınlık ifadesi olacaktır
Ayrıca Bazı ihalelere katılmak için, makine onay belgesi istenmektedir. Bu rapor sayesinde bu tür ihalelere de katılma imkanına kavuşmuş olacaksınız.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.) Rapor almak için başvurmaya karar verdim. Yapmam gereken işlemler nelerdir?
Cevap:
a.) Traktör ve koruyucu yapıları (OECD kodlarına göre yapılan testler için)
Tarım alet ve makinaları testleri için;
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM)’ e başvuru yapılmaktadır.
b.) Tarımsal mücadele makinaları için;
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KORGEM)’ e
c.) Traktör aksam ve parçalarının Tip onaylarına esas test raporları için;
Doğrudan Müdürlüğümüze müracaat edilmektedir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.) Aldığım rapor veya belge kaç yıl süreyle geçerlidir?
Cevap  : Müdürlüğümüzce testi yapılan alet ve makinalara ait raporlar, makinalar üzerinde değişiklik yapılmadığı sürece 5 yıl süreyle geçerlidir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.) Test Merkezinize gönderilecek olan, imal ettiğim alet veya makinenin seçimi ne şekilde yapılmaktadır?
Cevap : Teste gönderilecek test numunelerinin seçimi, Tarımsal Mücadele Makinaları, ithal edilen makinalar, traktör aksam ve parçaları ve Tip onaylarına esas testlerde üretici / ithalatçı firmanın sorumluluğundadır.
Tarım alet ve makinaları ve OECD kodlarına esas testleri yapılacak traktörlerin test numuneleri imalat yerinden, müdürlüğümüz personeli tarafından seçilir.
Testler öncesinde ve sonrasında test numunelerinin müdürlüğümüze nakil işlemleri üretici firma sorumluluğundadır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.) Alet veya makinanın testi nerede yapılmaktadır. Talep halinde firmamızın bulunduğu yerde test yapılması mümkün müdür?
Cevap : Testler Ankara’ da müdürlük laboratuarı ve arazilerinde yapılmaktadır. Ancak müdürlük tarafından uygun görülmesi halinde arazi deneyleri, üretici firma mahallinde veya uygun görülen bir mahalde yapılabilmektedir.
Arazi deneyleri firma mahallinde yapılsa bile, test raporu için numunenin müdürlüğümüze intikali zorunludur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.) Başvuru yaptıktan ne kadar süre sonra deney raporunu alabilirim?
Cevap : Müdürlüğümüz TÜRKAK tarafından akredite bir kuruluştur.her alet ve makine için deney süreleri ekte verilmiştir.
Ancak firmalar test konusu alet/makinalarla ilgili teknik bilgileri zamanında müdürlüğümüze vermek zorundadır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
10.) Test için seçilen alet veya makinemi geri alabilir miyim?
Cevap : Test işlemi bittikten sonra alet/makinalar firmalara iade edilmektedir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.) Kurumunuzda test edilmekte olan herhangi bir makinenin testine katılmam mümkün müdür?
Cevap: İstek halinde her firma kendi makinasının deneylerine katılabilir. Ancak özellik arzeden bazı testlerde firmalar haberdar edilip katılmak üzere özellikle davet edilebilir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.) Makinemde “CE” İşaretlemesi yapmak istiyorum. Bu konuda ne tür hizmet vermektesiniz?
Cevap :  “CE”  işaretlemesi yapmak tamamen üretici firma sorumluluğu altındadır.
Ancak firmalar gerekecek testleri veya uygunluk değerlendirmesini, müdürlüğümüze başvurarak isteyebilir.

''