AB Uzmanlık Tezleri
HAZIRLAYANUZMANLIK TEZİ
Ahmet Berkay BULUTCU
(Eylül 2015)
AB Kırsal Kalkınma Programlarının Tamamlayıcılık Açısından Türkiye ile Karşılaştırılması
Aziz Baran YILMAZ
(Eylül 2015)
AB ve Türkiye’de Gıda Güvenliği Kapsamında Balıkçılık Yönetimi
Barış Can ENSARİ
(Eylül 2015)
Dünya Tarım Ticaretinde DTÖ Müzakereleri kapsamında Pazara Giriş Uygulamaları ve Türkiye’nin Tutumu
Cansu NALDAN GÜRESİNLİ
(Eylül 2015)
Avrupa Birliği ve Türkiye Tarımsal Destekleme Politikaları ve Yapısal Politikalarının Tarihi Gelişiminin Değerlendirilmesi
Çağla TOZLU YILMAZ
(Eylül 2015)
Avrupa Birliği (AB), Türkiye ve Uluslararası Kuruluşların Karadeniz Balıkçılık Politikaları ve Tutumları
Çağrı YILMAZ
(Eylül 2015)
Kentsel Tarımın AB ve Türkiye’deki Geleceği
Doğuş ERTAN
(Eylül 2015)
AB Üyelik Sürecinde Türkiye’de Sığırlarda Görülen Şap, Tüberküloz ve Bruselloz Hastalıklarının Kontrolü ve Eradikasyonu: Yöntemler ve Maliyet Analizi
Erinç GÜMÜŞ
(Eylül 2015)
Olası Türkiye – ABD Serbest Ticaret Anlaşmasının, Türkiye Hayvancılık Sektörüne Temel Etkileri
Fatma Eymen TOPRAK
(Eylül 2015)
AB’de Yeşil Tarım Uygulamaları ve Türkiye ile Karşılaştırılması
Gülçin Elif SÖĞÜT
(Eylül 2015)
Avrupa Birliği’nde Bitki Koruma Ürünlerinin CLP'ye Göre Etiketlendirilmesi
Gülhan YAMAN SAKOĞLU
(Eylül 2015)
Avrupa Birliği’nde Bebek ve Küçük Çocuk Gıdalarına İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Ülkemiz Mevzuatının Uyum Durumu
Işık ERŞAN
(Eylül 2015)
AB Hayvan Sağlığı Politikasındaki Gelişmeler ve Yeni Yasa Teklifi
Işıl GÜLKÖK
(Eylül 2015)
Avrupa Birliği'nde Tarımsal Danışmanlık ve Yayım Hizmetleri; Türkiye'de Uygulanabilirliği
Mehmet Ali KARAGÖZ
(Eylül 2015)
Türkiye ve AB Tarımsal Dış Ticareti ve Dış Ticarete Konu Olan Başlıca Tarımsal Ürün Fiyatları Üzerine Bir Değerlendirme
Mehmet Ali ÖZDEM
(Eylül 2015)
G20 Dönem Başkanlığımızda Uluslararası Kuruluşların Gıda Güvenliğine İlişkin Rolü ve Etkinliği
Mehmet Kerem TEKİN
(Eylül 2015)
AB, ABD ve Türkiye'de Tarım Sigortacılığı Uygulamalarının Karşılaştırılması
N.Birim MOR
(Eylül 2015)
Türkiye- AB Mali İşbirliği kapsamında Fon Sağlanan Kurumsal ve Yasal Uyum Çalışmalarının Türk Tarım Politikalarına Katkısının Değerlendirilmesi
Nazlı Seda DURAK KILIÇASLAN
(Eylül 2015)
Türkiye ve AB’de Organik Tarım Mevzuatı, Uygulamaları ve Değerlendirilmesi
Neslihanece KORKMAZ TEZCAN
(Eylül 2015)
AB ve Türkiye'deki Tarımsal  Destekleme Politikaları (AB Sisteminin Türkiye’ye Uygulanabilirliği)
Nihal HAMBURACI
(Eylül 2015)
AB’de Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerinin Finansmanı ve Türkiye’nin Uyumu
Nihan ATAY HASPOLAT
(Eylül 2015)
Gıda Güvenliğinde Sürdürülebilir Gıda Sistemleri
Osman Mahmut ERYURT
(Eylül 2015)
Genetiği Değiştirilmiş Organizma Kaynaklı Gıda ve Yem Ticaretinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Özge BOZKUŞ
(Eylül 2015)
 Reform Sonrası AB Balıkçılık Ortak Piyasa Düzeni ve Türkiye'ye Muhtemel Etkileri
Özge KOTAN
(Eylül 2015)
DTÖ Antlaşması Kapsamında Balıkçılık Sübvansiyonu Uygulamaları ve Türkiye’nin Tutumu
Özge SARIAL
(Eylül 2015)
DTÖ Tarım Anlaşması ve Doha tarım müzakereleri kapsamında iç destek uygulamaları ve Türkiye’nin tutumu.
Sayıt Mahmut ERDOĞAN
(Eylül 2015)
Dünya'da GDO Mevzuatı, Ticareti ve Uygulamalarının karşılaştırılması ve Türkiye
Serhat Burak GÜRESİNLİ
(Eylül 2015)
Tarım Sektöründe Aile Çiftçiliği, Kadın ve Genç İstihdamı Üzerine Bir Değerlendirme 
Sezer SEZGİN ER
(Eylül 2015)
Gıda Güvenliği Açısından Tarımsal Biyolojik Çeşitliliğin Önemi
Tolgahan BAHTİYAR
(Eylül 2015)
Türkiye ve AB’nin Avrasya Ekonomik Birliği ile Tarımsal Ürünler Ticareti Üzerine Bir Analizi
Ufuk ALKAN
(Eylül 2015)
Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği Alanı’na Tarımsal Ürünlerin Dâhil Edilmesinin Hukuki Rejimi ve Muhtemel Etkileri
Yahya KARAKUŞ
(Eylül 2015)
Avrupa Birliği’nde Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sosyoekonomik Durumu, Yönetimi ve Türkiye ile Karşılaştırması
Zafer Özgü TETİK
(Eylül 2015)
Avrupa Birliği’nin Gıda ve Tarım Ürünleri Dış Ticaretine İlişkin Değerlendirmeler
Zeynep ORAL
(Eylül 2015)
Dünya’da ve Türkiye’de Gıda İsrafı ve Önlenmesine Yönelik Uygulamalar


HAZIRLAYANUZMANLIK TEZİ
Beste GÜLÇÜR​​
( Mayıs 2015 )​

Caner ERDEM
( Mayıs 2015 )
Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin Tarımsal Dış Ticaretine Etkileri​
Derya DAĞDELEN ​
( Mayıs 2015 )
Küresel Biyoyakıt Politikalarının Ab Ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi
Duygu ÇEVİRME ​
( Mayıs 2015 )​
AB​ Ortak Balıkçılık Politikası Kapsamında İzleme, Denetim Ve Gözetim Sistemleri Ve Türkiye’deki Uygulamalar​
Elif Merve EROL
( Mayıs 2015 )
Küreselleşen Dünyada Tarım Ürünlerinin Arz Ve Değer Zincirleri Üzerine Bir Değerlendirme
Emrecan ÖZELER
( Mayıs 2015 )
Hayvan Hastalıklarıyla Mücadelede Bölgeselleştirme Ve Bölümlendirme
Yaklaşımları Ve Avrupa Birliği’ndeki Uygulamalar
Erdal EROL
( Mayıs 2015 )
Türkiye Tarımsal Dış Ticaretinin Yapısal Analizi Ve AB Sürecinin Etkileri​
Gözde ŞENER
​( Mayıs 2015 )
Avrupa 2020 Stratejisi Kapsamında 2013 Sonrası Ortak Tarım Politikası Ve Türkiye’nin Bakışı
Gülden YAVUZ ÖNÇIRAK        (Mayıs 2015 )
Uluslararası AB Balıkçılık Alanlarına Dair Mevzuatın Akdeniz Ve Karadeniz Uygulamalarının
Türkiye'ye Etkileri
Işıl AYTEMİZ
( Mayıs 2015 )
Deniz Memelilerinin Korunmasına İlişkin Uluslararası Anlaşmalar Ve AB İle Türkiye’nin Olası Politika Ve Uygulamaları
İlknur KAYABAŞI
( Mayıs 2015
Kuru Meyve İhracatında Aflatoksin Sorunu Ve Avrupa Birliği Uygulamaları
İrem ŞAFAK ŞİMŞEK
( Mayıs 2015 )
Gıda Fiyat Artışları Üzerine Bir Değerlendirme
Leyla AKYÜZ
( Mayıs 2015 )
Fransa Ve Hollanda’nın Tarımsal Kamu Teşkilat Yapıları Ve Türkiye İle Karşılaştırılması
​Mehmet Rıfat ALDAĞ
( Mayıs 2015 )
Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi Ve Türkiye
Nihal Destan AYTEKİN
( Mayıs 2015 )
AB Gıda Güvenilirliğinde Risk İletişimi, Kamuoyunun Bilgilendirilmesi Ve Türkiye’nin Durumu
Ozan NADİRGİL
( Mayıs 2015 )
Ozan ÖZDEMİR
( Mayıs 2015 )
Sinan HATIK
( Mayıs 2015 )
İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliğine Etkileri; Türkiye, Ab Ve Uluslararası Örgütler (Bm Kuruluşları) Nezdinde Atılan Adımlar
Şenel Birceyudum EMAN 
( Mayıs 2015 )
Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası Ve Karar Alma Mekanizması
Şule KARAHİSAR
( Mayıs 2015 )
AB Projelerinde Sonuç Odaklı İzleme Sistemi Ve Uygulamaları
Yaşar Fatih AÇIKGÖZ
( Mayıs 2015 )
Avrupa Birliği’nde Gıda Kaynaklı Zoonozlarla Mücadele Ve Türkiye’nin Durumu

​HAZIRLAYAN

UZMANLIK TEZİ

Adil Yüksel PERKİN​​​

(2008)

Tarım ürünleri ticaretinin liberalleşmesi ile birlikte AB Ortak Tarım Politikası’nda olabilecek değiş​imler ve Türkiye

Adnan UZUNPINAR

 (2008)

Katılım öncesi AB kırsal kalkınma politikası ve Türkiye’de uygulanacak IPARD programı kapsamında proje hazırlama, değerlend​irmeve seçim süreci

Afşin ŞAHİN​

 (2008)

Avrupa Birliği ’nde Tek Çiftlik Ödeme yöntemi ve Türkiye’nin uyumu

Ahmet A. ANTALYALI

 (2007)

Avrupa Birliği  ve Türkiye’de hayvan refahı uygulamaları

Arzu YÜRÜKÇÜ

 (2003)

Avrupa Birliği  Ortak Tarım Politikası kapsamında taze meyve ve sebze ortak piyasa düzeni

Aşiyan MERİÇ

 (2008)

Avrupa Birliği  ve Türkiye’de su ürünleri istatistiklerine yönelik metodolojilerin karşılaştırmalı analizi

Aşiyan ÖZKÖK

 (2007)

Avrupa Birliği  üyeliği yolunda Türkiye’de bitki sağlığı

Atike ALTEKİN

 (2008)​​​

Avrupa Birliği  bitki pasaport sistemi ve Türkiye'deki uygulamalar

Aykut ORDUKAYA

 (2008)

Sağlık ve bitki sağlığı önlemlerinin uygulanmasına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü anlaşması açısından Türkiye ve Avrupa Birliği ’nin karşılaştırılması

Ayşe AYDIN

 (2007)

Avrupa Birliği  ve Türkiye'de hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasının göreceli karşılaştırması, izlenebilirlik

Başak TOLGA

 ​(2008)

Avrupa Birliği ’nde hayvan hastalıkları kontrolünde izlenebilirliğin veteriner halk sağlığı açısından önemi ve Türkiye’deki durum

Betül ASLAN

 (2007)​

IPA Kırsal Kalkınma Ajansının akreditasyonu

Beyhan GERGERLİ

 ​(2008)

AB’de Entegre İdare Ve Kontrol Sistemi bilgi teknolojileri (IT) yapısı, ödeme kuruluşu altyapısı ile olan ilişkisi ve etkileri, Türkiye’de uygulanabilirliği

Boğaçhan YILDIZ

 (2007)

Sınır kontrol noktaları ve canlı hayvanlar ile hayvansal ürünler üzerinde uygulanan Avrupa Birliği sınır kontrol prosedürleri

Burcu BİLGİN TOPÇU

(2008)​ 

Türkiye’nin Akdeniz’de balıkçılık yönetimi çerçevesinde Avrupa Birliği  Ortak Balıkçılık Politikası’na ​uyumu

Burçak YÜKSEL

 (2007)

Avrupa Birliği ’nde asma ve meyve sertifikasyon sistemi

Can Devin İÇEL

 (2007)

Avrupa Birliği ülkelerinde İyi Tarım Uygulamaları ve Türkiye ile karşılaştırılması

Cihan NAZLI

 (2008)

Avrupa Birliği Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi ve Türkiye’de pilot uygulaması

Coşkun ŞEREFOĞLU

 (2009)

Kalkınmada kırsal turizmin rolü- 2007- 2013 yılları arasında ülkemizde uygulanacak olan IPARD kırsal kalkınma programındaki yeri, önemi ve beklenen gelişmeler

Dilek ÇEVİK

 (2008)

Avrupa Birliği ’nde hayvansal kökenli gıdaların hijyeni ve resmi kontrolleri

Duru KUT

 (2008)

Avrupa Birliği ’nde hayvan hareketlerinin, hayvan hastalıkları kontrol sistemlerindeki önemi ve Türk mevzuatının uyumu

Eda ÇIĞ

 (2008)

Avrupa Birliği ’nde gıda kontrolü uygulamaları ve Türk gıda kontrol sisteminin AB’ye uyumu

Eda ÖNEN

 (2008)

DTÖ yükümlülükleri kapsamında Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki tarım ürünleri ticareti ve bu ticarette önem arz eden tarife dışı engeller

Elif Pınar BAŞARIR

 (2008)

Türkiye’nin Avrupa Birliği ’ne uyum sürecinde çevre odaklı kırsal kalkınma politikaları

Emine Özlem PİDECİOĞLU DEDEYİ

 (2008)

Avrupa Birliği ’nde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ait zootekni mevzuatının incelenmesi ve Türkiye’deki durum

Esra DAĞLIOĞLU

 (2008)

IPARD programı kapsamında Türkiye’ye verilecek desteklere ilişkin ödeme süreci ve bu sürecin Türkiye açısından değerlendirilmesi

Esra GÜLTEKİN

 (2005)

Avrupa Birliği  gıda politikasındaki gelişmeler ve Türkiye

Ezgi AKTAŞ YEŞİL

 (2008)

Avrupa Birliği ’nde gıda güvenliği kapsamında gıda etiketleme mevzuatı ve Türkiye’nin uyumu

Fatih Feramuz YILDIZ

 (2005)

Avrupa Birliği  üyeliği yolunda Türkiye'de ödeme kuruluşlarının yapılanması

Fatma M. UTKU İSMİHAN

 (2003)

Avrupa Birliği  Ortak Tarım Politikası kapsamında süt ve süt ürünleri politikası

 

Ferit Ömer TİRYAKİOĞLU

 (2003)

Avrupa Birliği 'nde Entegre İdare ve Kontrol sistemi(IACS) ve Türkiye'de uygulanabilirliği

Gülçin KARAŞ DUMAN

 (2005)

Avrupa Birliği  üyeliği yolunda Türkiye'de hayvan sağlığı

Halit ÇINAR

 (2005)

Avrupa Birliği  hayvansal yan-ürünler direktifi ve Türkiye’de uygulanabilirliği

Hediye YILMAZ

 (2008)

Avrupa Birliği  topluluk içi ticareti ve Türkiye’de canlı hayvan, semen, ova ve embryo veteriner kontrolleri

Hilal SAMRAY

 (2008)

Avrupa Birliği  bitki çeşit hakları ve Türkiye’deki uygulamaları

Hüseyin ALTUNDAĞ

 (2008)

AB kırsal kalkınma politikasında LEADER yaklaşımının yeri ve Türkiye’de uygulamaya yönelik yapılan çalışmalar

Kerem AKDAĞ

 (2007)

IPARD planının uygulanması için gereken idari yapılar ve plan uygulamasının izlenmesi

Kerim Nida ÇALIM

 (2008)

Avrupa Birliği ’nde veteriner tıbbi ürünler mevzuatı ve uygulamaları ile Türkiye’nin uyumu

Korkut Gökhan KURTAR

 (2008)

Balıkçılık politikalarında küresel gelişmeler kapsamında ülkemizde devlet yardımlarına bakış

Kutay DİŞBUDAK

 (2008)

Avrupa Birliği ’nde tarım-çevre ilişkisi ve Türkiye’nin uyumu

Kürşad İMGA

 ​(2008)

Avrupa Birliği ’nde balıkçılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu perspektifte ​Türkiye’deki uygulamaların incelenmesi

Mehmet Serdar TURHAN

 (2005)

Avrupa Birliği  üyeliği yolunda Türkiye kırsal kalkınma tedbirleri uygulama süreci

Murat ASLAN

 (2008)

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) uygulamalarında örneklem seçimi ve Türkiye’deki tarımsal yapıda uygulanabilirliği

Neslihan ÖZKUMUR

 (2008)

Avrupa Birliği ’nde devlet yardımları ve Türkiye’nin uyumu

Neslihan YILMAZ

 (2008)

Avrupa Birliği  Ortak Ticaret Politikası ve Türkiye tarımının uyumu

Nurullah Alp EKİN

 (2008)

AB kırsal kalkınma politikasının hayvancılık sektörüne etkileri ve Türkiye hayvancılığına muhtemel yansımaları

Orçun GÜRKAN

 (2007)

Avrupa Birliği ’nde bitki koruma alanındaki gelişmeler ve Türkiye

Ömer BarıŞ iNCE

 (2008)

Avrupa Birliği  veteriner harcamaları ve çiftlik hayvanlarının epidemik hastalıklarında  risk finansman modeli

R. Pınar DOĞU

 (2008)

Avrupa Birliği ’nde kalite politikası ve Türkiye’nin uyumu

Seçil Adalet GÖK

 (2008)

Genişleyen Avrupa Birliği  pazarında Türkiye’nin organik tarım ürünleri ticareti açısından  değerlendirilmesi

Seda ELÇİ

 (2008)

Avrupa Birliği  yapısal fonları

Selda TÜRKOĞLU

 (2007)​

Avrupa Birliği ’nde genetiġi değiştirilmiş organizmalar ve yeni gıdalara ilişkin yasal düzenlemeler

Selenge Banu AKŞAHİN

 (2008)​

Avrupa Birliği ’nin bölgesel politikası, yapısal araçların koordinasyonu ve Türkiye’nin uyumu

Semiha AKIN

 (2003)

Avrupa Birliği 'nde ve Türkiye'de tarımsal örgütlenme

Senem ODAMAN KÖSE

 (2008)

Dünya şeker ticareti, Avrupa Birliği  şeker reformu ve Türkiye’de şeker sektörünün durumu

Şebnem TÜZÜN KEZER

 (2007)

Entegre İdare ve Kontrol Sistemi, mevcut durum ve AB üye ülkeleri arasından seçilen örnekler üzerinden incelenmesi

 

Şenol ACAR

 (2008)

Avrupa Birliği  ve Türkiye’de tohumculuk sektörünün yapılanması

Tamer KÖSE

 (2007)

Meyve ve sebze ortak piyasa düzeni 2007 reformu

Tarık TOPÇU

 (2003)

Avrupa Birliği  tütün ortak piyasa düzeni ve Türkiye’de uygulanabilirliği

Tuğba Adıgüzel

 (2008)

AB’ye gıda ürünleri ihracatının gıda güvenliği açısından değerlendirilmesi

Tutku GÜZELORDU

 (2008)

Avrupa Birliği ’nde nitrat direktifi uygulamaları ve Türkiye’de uygulanabilirliği

 

Uğur İLKDOĞAN

 (2008)

Dünya ve Avrupa Birliği ’nde yağlı tohum ticaretinde gelişmeler Türkiye bağlamında değerlendirme

U. BURCU SERİN

 (2008)

AB Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında ortak piyasa düzeni ve Türkiye'nin uyumu

Yusuf İLKER SALAR

 (2008)

Düzenleyici etki analizi tekniğinin Avrupa Birliği  mevzuat tasarımındaki yeri, Türk mevzuat tasarımına aktarımı ve bir örnek çalışma

 

''