2.1.2017 / Gösterim Sayısı : 39533

Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi (ÜDTS)

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nin 45. maddesinde yer alan "Bakanlık tarafından belirlenen ürün takip sisteminin uygulanacağı gıda veya gıda grupları ile uygulama süresi Bakanlık tarafından belirlenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlanır." hükmü gereği daha önce 31.12.2016 olarak belirlenen uygulamaya son başlama tarihi 30.06.2017 olarak değiştirilmiştir.

30.06.2017 tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünler raf ömrü boyunca piyasada kalabilecektir. 

Ürün doğrulama ve takip sistemi aşağıda yer alan ürün gruplarında uygulanacaktır​

1- Takviye edici gıdalar 

• TGK-Takviye Edici Gıdalar Tebliği (R.G:16.08.2013-28737) kapsamındaki ürünler.

2- Bal 

• TGK-Bal Tebliği (R.G:27.07.2012-28366) kapsamındaki ürünler.

3- Enerji içecekleri

• TGK-Enerji İçecekleri Tebliği (R.G: 04.10.2006-26309) kapsamındaki ürünler.

4- Siyah çay

• TGK- Çay Tebliği (R.G: 17.06.2015–29389) kapsamındaki ürünler.

5- Bitkisel sıvı yağlar 

• TGK-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (R.G: 07.08.2010  - 27665)

• TGK-Bitki Adı İle Anılan Yağlar Tebliği (R.G: 12.04.2012 – 28262) 

kapsamındaki ürünler

• Karışım bitkisel sıvı yağlar.

6- Bebek mamaları, formülleri, ek gıdalar

• TGK- Bebek Formülleri Tebliği (R.G: 15.08.2014-29089)

• TGK- Devam Formülleri Tebliği ( R.G: 15.08.2014 -29089)

• TGK-Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği (R.G: 01.11.2007-26687)

kapsamındaki ürünler için; 

Uygulamanın son başlama tarihi: 30.06.2017

''