Konu Arama

Konu Adı
Hayvancılık Desteklemeleri

Birim Fiyatları

(1) Buzağı-Malak DesteğiTL/Baş
4 Ay ve Üzeri Buzağı-Malak (81 İl)350
Soykütüğü (81 İl)500
Döl Kontrolü50 (İlave)
(2) Çoban (Sürü Yöneticisi) İstihdam Desteği250 Baş ve Üzeri Küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak ödenir.
(3) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2010 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.Birime Destek
Besilik Materyal Üretim Desteği (baş)Anaç Sığır 350TL/baş
Buzağı 150TL/baş
(4) Koyun-Keçi DesteğiBirime Destek
Koyun-Keçi25TL/baş
(5) Tiftik ÜretimBirime Destek
Tiftik22 TL/baş
(6) Süt PrimiBirime Destek
Soğutulmuş Manda, koyun-keçi, İnek sütüBakanlıkça belirlenir
(7) Islah Amaçlı süt kalitesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılacak analizler için süt içeriğinin tespiti amacıyla Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerindeBirime Destek
Her bir sığır içinBakanlıkça belirlenir
(8) İpek BöceğiBirime Destek
Tohum (kutu)50 TL/adet
Yaş koza40 TL/kg
(9)  ArıcılıkBirime Destek
Arılı kovan10 TL/adet
Bombus arısı60 TL/koloni
(10) Su ÜrünleriBirime Destek
Alabalık ​​250.000Kg'a kadar (250.000Kg dahil)0,65 TL/Kg
​250.001-500.000Kg​0,325 TL/Kg
​ Yeni türler​250.000Kg'a kadar (250.000Kg dahil)​1 TL/Kg
​​250.001-500.000Kg 0,5TL/Kg
Midye ​0,05 TL/Kg
​Kapalı Sistem ​​0,50 TL/Kg
​(11) Balıkçı Gemisi DesteğiBirime Destek
​10-20 metre​10.000 TL/m
​21-30 metre​15.000 TL/m
​31-34 metre​20.000 TL/m
​35-45 metre​30.000 TL/m
​46 ve Üzeri metre​35.000 TL/m
(12)  Yem BitkileriBirime Destek
Yonca (sulu)60 TL/dekar/yıl
Yonca (kuru)35 TL/dekar/yıl
Korunga45 TL/ dekar/yıl
Tek yıllıklar40 TL/dekar
Silajlık tek yıllıklar55 TL/dekar
Silajlık mısır (sulu)90 TL/dekar
Silajlık mısır (kuru)45 TL/dekar
Yapay çayır-mera150 TL/dekar
​Patates siğili görülen alanlarda ​​Aldığı desteğe İlave %50
(13)  Hayvan Hastalık TazminatlarıBirime Destek
Kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir.   
(14) Hayvan Başı ÖdemeBirime Destek
Hastalıktan ari işletme200 TL/baş
Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)60 TL/baş
(15) Aşı DesteğiBirime Destek
Şap Aşısı   (Büyükbaş)0,75 TL/baş
Şap Aşısı   (Küçükbaş)0,50 TL/baş
Brucellosis (Büyükbaş)1,50 TL/baş
Brucellosis (Küçükbaş)0,50 TL/baş
​Küpe Desteği​1,00 TL/baş
(16) ​Atık DesteğiBirime Destek
​Büyükbaş hayvan atıkları (Aşılama sonrası)​400 TL/baş
​Küçükbaş hayvan atıkları (Aşılama sonrası)​100 TL/baş
(17) Hayvan Gen KaynaklarıBirime Destek
Büyükbaş Koruma550 TL/baş
Küçükbaş Koruma80 TL/baş
Sığır Pedigrili Koruma 800 TL/Baş
Arı Koruma40 TL/kovan
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Yavru 70 TL/baş
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Yavru 40 TL/baş
Halk Elinde Manda Islahı 850 TL/Baş
Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği 200 TL/Baş
Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke) Desteği200 TL/baş
(18)  Çiğ Sütün Değerlendirilmesi​Bakanlıkça belirlenir.
(19) Besilik erkek sığır desteği
Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren sözleşmeli besicilik yapan yetiştiricilere 1-300 baş arası kestirdikleri hayvan başına 200TL destekleme ödemesi yapılır. ​ ​
(20) Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele DesteğiBirime Destek (TL/Dekar)
​Biyoteknik mücadele​110
​Biyolojik mücadele​350
Örtü Altı Paket Toplama​460
​Biyoteknik mücadele​35
​​Biyolojik mücadele​35
Açık Alanda Paket Toplama​70

​ 


''