İhracat

AB’ye Süt ve Süt Ürünleri İhracatı Amaçlı Bakanlığımızca Onaylı Süt Çiftlikleri

Rusya Federasyonu Mevzuatı

Ülkemizden Avrupa Birliği,Rusya Federasyonu,Çin Halk Cumhuriyeti Suudi Arabistan ve Ukrayna'ya İhracat Yapan Firmaların Yayınlandığı Web Adreslerine Ait Linkler

​AVRUPA BİRLİĞİNE İHRACAT YAPAN FİRMALARIN YAYINLANDIĞI WEB ADRESİNE AİT LİNKLER


 

ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ KANATLI ET ÜRÜNLERİ  İŞLETMELERİ

 https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/TR/RPM_TR_en.pdf


 

CANLI ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇALAR ÜRETİM  İŞLETMELERİ

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/TR/LBM_TR_en.pdf


 

SU ÜRÜNLERİ  İŞLETMELERİ

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/TR/FFP_TR_en.pdf


 

ÇİĞ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ  İŞLETMELERİ

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/TR/MMP_TR_en.pdf


 

YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERİ ( B SINIFI ) İŞLETMELERİ

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/TR/EPP_TR_en.pdf


 

İŞLENMİŞ MİDE,MESANE VE BAĞIRSAK ÜRETİM İŞLETMELERİ

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/TR/CAS_TR_en.pdf


 

JELATİN ÜRETİM İŞLETMELERİ

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/TR/GEL_TR_en.pdf


 

HAYVANSAL YAN ÜRÜNLERİN TOPLANMASI VEYA MUAMELE EDİLMESİNE YÖNELİK DİĞER TESİSLER (İŞLENMİŞ/İŞLENMEMİŞ MATERYALLER)

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/TR/ABP-COL_TR_en.pdf


 

HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER İŞLEME TESİSLERİ

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/TR/ABP-FSB_TR_en.pdf


 

EV VE SÜS HAYVAN YEMİ ÜRETEN İŞLETMELER (ÇİĞNEME ÜRÜNLERİ VE AROMA VERİCİLER DAHİL)

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/TR/ABP-PET_TR_en.pdf

 

​AV TROFE İŞLETMELERİ

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/TR/ABP-GT_TR_en.pdf


 

GÜBRE VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/TR/ABP-SOIL_TR_en.pdf


 

İŞLENMİŞ HAYVANSAL YAN ÜRÜN TÜREVLERİNİ DEPOLAYAN İŞLETMELER

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/TR/ABP-DP_TR_en.pdf

 

 


 

RUSYA FEDERASYONUNA HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLER İHRACATI YAPAN İŞLETMELER

http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/turkey/index.html?_language=en

 

 


 

ÇİN HALK CUMHURİYETİNE HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜN İHRACATI YAPAN İŞLETMELER


SU ÜRÜNLERİ  İŞLETMELERİ:

http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/imports-list/Aquatic-Products/Asia/turkey20141224.pdf​​​ 
     
SUUDİ ARABİSTAN'A HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜN İHRACATI YAPAN İŞLETMELER

 

UKRAYNA'YA HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜN İHRACATI YAPAN İŞLETMELER

http://vet.gov.ua/node/993?page=1 


 

Su Ürünleri Denetimi ile Sağlık Sertifikası ve Menşe Belgesi Düzenlemeye Yetkili Personel Listesi

​Suudi Arabistan Kanatlı ve Kırmızı Et ve Et Ürünleri Mevzuatı

Gıdalarda Beslenme ve Sağlık Beyanlarına İlişkin Gereklilikler
Et Ürünleri - Pastırma
Beslenme Yönünden Etiketleme ile İlgili Gereklilikler
Genetiği Değiştirilmiş İşlenmiş Gıda ve Yem için Genel Koşullar
Gıda Hijyeni Genel İlkeleri
Gıda Maddelerinde Kullanılmasına İzin Verilen Katkı Maddeleri
Gıda Maddeleri için Mikrobiyolojik Kriterler
Gıda Maddelerinde Kullanımına İzin Verilen Tatlandırıcılar
Gıda Tesisleri ve Personeli için Hijyen Gereklilikleri
Gıda Ürünleri için Son Kullanma Tarihi
Gıdalarla Temas Edecek Malzemeler için Genel Gereklilikler
Hazır Et - Burger Eti
Hazır Et - Burger Eti (2)
Hazır Et - Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Fermente Edilmiş Sucuk
Hazır Et - Galeta Unuyla Kaplanmış Dondurulmuş Kanatlı Ürünleri
Hazır Et - Isıl İşlem Görmüş Preslenmiş Etler
Hazır Et - Kıyılmış Piliç Eti
Hazır Et - Salamura ve Isıl İşlem Görmüş Etler
Hazır Et - Kuru ve Yarı Kuru Fermente Sosis
Hazırlanmış Et - Kanatlı Sosisi
Helal Gıda - Kısım 1: Genel Koşullar
Helal Gıda - Kısım 2: Helal Belgelendirme Kuruluşları için Genel Gereklilikler
Gıda Ürünleri için Son Kullanma Tarihi - Bölüm 2: İsteğe Bağlı Son Kullanma Tarihi
Işınlama ile Korunan Gıdaların Genel Şartları
İşlenmiş Et - Soğutulmuş veya Dondurulmuş Et Köfte
İşlenmiş Et - Soğutulmuş veya Dondurulmuş Et Köfte (2)
İtalyan Sosisi (Sosis) Eti
Kanatlı Kesimhaneleri ve Kesimhane Personeli için Hijyen Yönetmeliği
Taze Sığır, Bufalo, Koyun ve Keçi Eti
Kıyma
İşlenmiş Et ve Kanatlı Ürünlerde Kullanılan Baharatların ve Otların Mikrobiyolojik Kalite Kılavuzu
Kurutulmuş Et
Kurutulmuş Et (2)
Önceden Paketlenmiş Gıda Ürünlerinin Etiketlenmesi
Piliç Etinde Campylobacter ve Salmonella Spp Kontrol Kılavuzu
Gıda Paketleri  - Bölüm 2: Plastik Paketler - Genel Gereklilikler
Koyun, Keçi, Sığır, Deve ve Bufalo Organları ve İç Organları (Soğutulmuş ve Dondurulmuş)
Soğuk Marine Edilmiş Et
Soğutulmuş ve Dondurulmuş Sığır, Bufalo, Koyun ve Keçi Eti
Soğutulmuş Tavuk
Şavurma Hazırlanması ve İşlenmesi için Genel Gereksinimler
Taze Et Hazırlama, Taşıma, İşleme ve Depolama için Hijyenik Uygulama Kuralları
Gıdalarda Veterinerlik İlaçlarının Maksimum Kalıntı Limitleri (Mrls)
Soğutulmuş ve Dondurulmuş Yenilebilir Kanatlı Sakatatları

İslami Kurallara Göre Hayvan Kesim Gereklilikleri

Çin Halk Cumhuriyeti Süt Ürünleri Mevzuatı

Irak' a İhraç Edilecek Hayvansal Ürünlerin Kullanma Süreçlerine İlişkin Belge

Hayvan ve Hayvan Maddeleri Sağlık Sertfikaları (İhracat)

AVRUPA BİRLİĞİ HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Avrupa Topluluğuna Gönderilmesi Amaçlanan Hayvan Bağırsakları İçin Hayvan Sağlık Sertifikası

Animal Health Certificate For Animal Casings İntended For Dispatch To European Community

Kayıtlı atların Türkiye’den Avrupa Topluluğu’na geçici kabulü için Sağlık Sertifikası

Animal Health Certificate for the temporary admisson of registered horses into Community territory from Turkey

İnsan Tüketimi Amaçlı Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin İçin Sağlık Sertifikası

Health Certificate For Exports Of Honey and Apiculture Products Intended For Human Consumption To EU

Kuş ve Toynaklı Hayvanların İşlem Görmüş Trofeleri ile Sadece Kemik, Boynuz, Toynak, Pençe, Geyik Boynuzu, Diş, Post veya Derilerinden Oluşan Diğer Ürünlerinin Avrupa Birliği‘ne Varışı veya Transiti için Sağlık Sertifikası

Health Certificate For Treated Game Trophies And Other Preparations Of Birds And Ungulates, Being Solely Bones, Horns, Hooves, Claws, Antlers, Teeth, Hides Or Skins, For Dispatch To Or Transit Trough(2) The European Community

Avrupa Birliğine Gönderilecek İnsan Tüketimine Sunulan Taze Kanatlı Etleri İçin Hayvan Ve Halk Sağlık Sertifikası (1)

Animal And Public Health Certificate For Fresh Poultrymeat For Human Consumption (1) İntented For Export To Community Territory

Avrupa Ekonomik Topluluğu’na farmasötik işlemler için gönderilmesi amaçlanan hammaddeler için Sağlık Sertifikası

for raw material intended for consignment to the European Economic Community for pharmaceutical processing​

Kayıtlı Atların Yarış, Müsabaka Ve Kültürel Olaylar İçin Türkiye’ ye 30 Günden Az Süreli Geçici İhracatından Sonra Topluluk Toprağına Yeniden Girişleri İçin

For The Re-Entry Of Registered Horses For Racing,Competition And Cultural Events İnto Community Territory After Temporary Export For A Period Of Less Than 30 Days To Turkey

Kayıtlı Atların Türkiye’den Avrupa Birliği’ne İthalatı İçin

For Imports Into Community Territory of Registered Horses from Turkey

Kontrol Edilen Çevresel Şartlar Altında Tanınmış Tesislerde Yetiştirilen Bombus SPP. Arılarının AB'ye İhracatı için Sağlık Sertifikası

Health Certificate for Bumble Bees(Bombus SPP.) Bred Under Environmentally Controlled Conditions Within Recognised Establishments and Intended for Consignment to the European Community

Kontrol Edilen Çevresel Şartlar Altında Tanınmış Tesislerde Yetiştirilen Kraliçe Arılarının AB'ye İhracatı için Sağlık Sertifikası

Health Certificate for Queen Bees Bred Under Environmentally Controlled Conditions Within Recognised Establishments and Intended for Consignment to the European Community

Yumurtalar İçin Model Veterinerlik Sertifikası

Model Veterınary Certıfıcate For Eggs (E)​

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Kayıtlı Atlar ile Damızlık ve Üretim Maksatlı Atların İhracatları İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For exports of registered horses and horses for breeding and production

 

ALMANYA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Farmasötik Ürün Üretimi Amacıyla Almanya’ya Sevk Edilecek Taze Tavuk Eti İçin Hayvan ve Halk Sağlığı Sertifikası

Animal And Public Health Certificate For Fresh Poultrymeat Destined For The Production Of Pharmaceutical Products For Consignment To Germany

Etler ve İnsan Gıdası Olarak Kullanılan Hayvan Maddeleri İçin Uluslar Arası Orijin ve Veterinerlik Sağlık Sertifikası

International Veterinary Certificate of origin and Health for Meat and Other Alimentary Animal Products

 

ARJANTİN HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Kürk ve Kürklü Derilerin İhracatı için Veteriner Sağlık Sertifikası

Certificado Sanitario/ Zoosanitario Para Exportador Sanitary/Zoosanitary Certificate to Export

 

AZERBAYCAN HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Azerbaycan Cumhuriyeti’ne Kanatlı Eti İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Azerbaycan Respublikasına ixrac olunan quş eti üçün Baytariq Sertifikati

 

BOSNA-HERSEK HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Türkiye’den Bosna Hersek’e Yapılan Kümes Hayvanı Eti İhracatı İçin Veteriner Sertifikası

Veterinary Certificate For Export Of Poultry Meat (Pou) From Republic Of Turkey To The Bosnia And Herzegovina

 

BULGARİSTAN HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Kayıtlı atların Türkiye Cumhuriyeti’nden Bulgaristan’a İhracatları için Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For exports of registered horses from Republic of Turkey to Bulgaria

Kayıtlı Atların Yarış, Müsabaka ve Kültürel Olaylar için Türkiye’ye 30 Günden Az Süreli Geçici İhracatından Sonra Topluluk Toprağına Yeniden Girişleri İçin Sağlık Sertifikası

For The Re-Entry Of Registered Horses For Racing,Competition And Cultural Events Into Community Territory After Temporary Export For A Period Of Less Than 30 Days To Turkey

 

CEZAYİR HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Cezayir’ e Gönderilecek Beyaz Et Bazlı Et Ürünlerine İlişkin Sağlık Sertifikası

Certificat Sanitaire Relatif Aux Produits Carnes A Base De Viande Blanche

 

ÇİN HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Etler ve İnsan Gıdası Olarak Kullanılan Hayvan Maddeleri İçin Uluslararası Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası

International Veterinary Certificate of orijin and Health for Meat and Other Alimentary Animal Products

Etler ve İnsan Gıdası Olarak Kullanılan Hayvan Maddeleri İçin Uluslar Arası Orijin ve Veterinerlik Sağlık Sertifikası

International Veterinary Certificate of origin and Health for Meat and Other Alimentary Animal Products

 

DUBAİ HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Kayıtlı Atlar ile Damızlık ve Üretim Maksatlı Atların İhracatları İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For exports of registered horses and horses for breeding and production

 

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Güney Afrika’ya Trofe İthalatına Yönelik Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Theimportation Of Trophies Into South Africa

 


İSPANYA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

İspanya’ya Gidecek Etler ve İnsan Gıdası Olarak Kullanılan Hayvan Maddeleri İçin Ululararası Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası

Certificado Veterinario Internacional De Origen Y Sanitario Para Carne Y Los Otros Productos Animales Alimenticios​

Etler ve İnsan Gıdası Olarak Kullanılan Hayvan Maddeleri İçin Uluslar Arası Orijin ve Veterinerlik Sağlık Sertifikası


International Veterinary Certificate of origin and Health for Meat and Other Alimentary Animal Products​

 

İSRAİL HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

 

İsrail’e İhraç Edilmek Üzere Hayvan Yemi Üreten Tesisler İçin Teyit Belgesi

Official Certification Of Plants Which Produce Animal Meals Intended For Export To Israel

İsrail’e İhraç Edilecek Kümes Hayvanları/ Tüy/ Balık Unları İçin Veteriner Sertifikası

Veterinary Certificate For Poultry/Feather/Fish, Meals İntended For Export To Israel

İsrail’e Gönderilecek Boynuz /Trofeler için Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Certificate to accompany Horns/trophies to Israel

İsrail’e ihraç edilecek bir günlük civciv/su kuşu/hindi ve *kuluçkalık yumurtaların* Veteriner Sağlık Sertifikası


Veterinary Health Certificate for day old chicks/waterfow/turkey * and hatching eggs* export to Israel

 

KANADA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Kayıtlı Atlar ile Damızlık ve Üretim Maksatlı Atların İhracatları İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For exports of registered horses and horses for breeding and production

 

KOSOVA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Kanatlı Eti İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Certificate For Export Of Meat Of Poultry (Pou)

 

ROMANYA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Kümes Hayvanlarının (Devekuşu Hariç) Günlük Civcivlerinin Romanya' ya Sevkiyatı İçin

Pentru Puii De O Zi, Altii Decat Cei De Ratitele Destinati Transportului In Romania / For Day-Old Chicks ( Excluding Ratites ) İntended For Consignment To Romania

 

RUSYA FEDERASYONU HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI


Rusya Federasyonu' na Arı Balı ve Arıcılık Ürünleri ihracatı için Veteriner Sağlık Sertifikası

For Honey and Bee-Keeping Products, Exported into The Russian Federation

Türkiye’den Rusya Federasyonu`na Kanatlı Eti ve İşlem Görmemiş Kanatlı Eti Ürünleri İhracatı için Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Certificate for Poultry Meat and Raw meat Preperations Exported from Turkey to the Russian Federation

 


SUUDİ ARABİSTAN HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Suudi Arabistan’a İhraç Edilecek Kuluçkalık Yumurta İçin Uluslar Arası Veteriner Sertifikası

Internatıonal Veterinary Certificate For Hatchıng Eggs For Export To Saudı Arabıa

Suudi Arabistan Krallığına İhraç Edilecek Kümes Hayvanı, Sığır, Koyun Ve Keçi Taze Et Ürünleri İçin Hayvan ve Halk Sağlığı Veteriner Sertifikası

Veterinary Certificate Animal And Public Health For Fresh Meat Products Of Poultry Species Bovine, Sheeps And Goats To Kingdom Of Saudi Arabia

Suudi Arabistan Krallığına Kanatlı Türlerine, Büyükbaşlara ve Koyun ve Keçilere Ait Taze Et Ürünlerinin İhracatı için Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Certificate Animal And Public Health For Fresh Meat Products Of Poultry Species Bovine, Sheeps And Goats To Kingdom Of Saudı Arabia

 

TÜRKMENİSTAN HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Türkmenistan’ a Bal İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Certıfıcato Sanıtarıo / Per Mıele Importato Da Altrı Paesı​

 

UKRAYNA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Kümes Hayvanı Etlerinin Ukrayna’ ya İhracatı İçin Sağlık Sertifikası

На Експортоване В Україну М'ясо Птиці/ Health Certificate For Export Of Poultry Meat Into Ukraine

Etler ve İnsan Gıdası Olarak Kullanılan Hayvan Maddeleri İçin Uluslar Arası Orijin ve Veterinerlik Sağlık Sertifikası


International Veterinary Certificate of origin and Health for Meat and Other Alimentary Animal Products

 

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELER DIŞINDA TÜM ÜLKELER HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Kayıtlı Atların Avrupa Topluluğu Dışındaki Ülkelere Geçici İhracatı İçin Sağlık Sertifikası

Health Certificate for the temporary export of registered horses into Countries other than European Community

Kayıtlı Atlar ile Damızlık ve Üretim Maksatlı Atların İhracatları İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For exports of registered horses and horses for breeding and production

 

TÜM ÜLKELER HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Türkiye Serbest Bölgelerinden İhraç Edilecek Yabancı Orijinli Hayvansal Ürünler İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Export Of Foreign Origin Consignment From Turkey’s Free Zones)


Canlı Hayvanların İhracatı İçin Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Healthand Origin Certificate For Export Of Live Animals

Etler ve İnsan Gıdası Olarak Kullanılan Hayvan Maddeleri İçin Uluslararası Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası


International Veterinary Certificate of Origin and Health For Meat and The Other Alimentary Animal Products​

 

 

 ​

​​​
​​​​​​​​​​​​

AB Komisyonu'nun Ülkemizden Bazı Kanatlı ve Kanatlı Ürünlerine İthalat Yasağı Konulmasını Öngören 2005/733/EC Kararı

Çift Kabuklu Yumuşakça Üretim Alanları

Çin Halk Cumhuriyeti Su Ürünleri Mevzuatı

''