İthalat

Canlı Hayvan İthalatına İzinli Ülkeler

Sığır/Koyun/Keçi Semeni İthalatında Talep Edilen Ek Deklarasyonlar

Sap ve Saman İthalatında Veteriner Kontrolleri

İthalata İzin Verilen, İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürün İşletme Listesi

​Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Onaylı İşletme Listesi


 

​Avrupa Birliği Üye Ülkeler Dışındaki Ülkelerin Onaylı İşletme Listesi​


 

Bakanlığımızca Onaylanan İşletme Listesi​

 

ÜLKE ADIİŞLETME DOSYASI​
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti​Dosya​ İndir​
​Gürcistan​Dosya İndir
Serbest BölgeDosya İndir​
​LibyaDosya İndir​​
​Kırgızistan​Dosya İndir​
​MoritanyaDosya İndir
​Türkmenistan​Dosya İndir
​AzerbaycanDosya İndir​
​Sudan​Dosya İndir​
​RusyaDosya İndir​
​IrakDosya İndir
​Suriye​Dosya İndir
​İran​Dosya İndir​
​KatarDosya İndir
​ÜrdünDosya İndir
​Birleşik Arap Emirlikleri​Dosya İndir
​PakistanDosya İndir
​Bosna​Dosya İndir
​Lübnan​Dosya İndir
​Surinam​Dosya İndir
​Bahreyn​Dosya İndir
​Angola​Dosya İndir
​Afganistan​Dosya İndir
​KenyaDosya İndir
​Filistin​Dosya İndir
​Somali​Dosya İndir
​VenezuelaDosya İndir
 

 


 

Türkiye Cumhuriyetine Teknik Kullanım Amaçlı (Tabaklama) İhraç Edilecek Tırnaklı Hayvanlardan Elde Edilen Post ve Deri İşletmelerinin Onay Prosedürü

Sığır Eti İthalatına İzin Verilen Kesimhaneler

​2017/43 Sayılı Sığır Eti İthalatında Sağlık Ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ uyarınca Ülkemize yapılacak sığır eti ithalatına izin verilen ülkelerde faaliyet gösteren ve Bakanlığımızca onay verilen kesimhanelerin listesidir.

​Ülke Adıİşletme Dosyası
​Belçika​Dosya İndir
​Fransa​Dosya İndir​
​Polonya​Dosya İndir
​Romanya​Dosya İndir
​İspanya​Dosya İndir
​Letonya​Dosya İndir
​Macaristan​Dosya İndir
​SırbistanDosya İndir
​UkraynaDosya İndir

 

Hayvan İthalatında Talep Edilen Ek Deklarasyon Formatları

- ​Schmallenberg Virüsü (SBV) Ek Deklarasyonu (Tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinden talep edilmektedir.)

AB Üyesi ülkelerden ithalat uygulamalarında gebe olmayan damızlık dişi hayvanlar (koyun, keçi, sığır) için SBV ek deklarasyonu aranmamaktadır.

Ancak tüm AB üyesi ülkelerden erkek damızlık hayvanlar (koyun, keçi, sığır) için "Türkiye Cumhuriyeti'ne Gebe Olmayan Hayvan İhracatı İçin Ek Deklarasyon" ve gebe dişi damızlık hayvanlar (koyun, keçi, sığır) için "Türkiye Cumhuriyeti'ne Gebe Hayvan İhracatı İçin Ek Deklarasyon" aranması uygulamasına devam edilmektedir.

01.09.2015 tarihinden itibaren aşağıdaki belgeler geçerli olacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE DİŞİ GEBE DAMIZLIK HAYVAN (Sığır, Koyun, Keçi) İHRACATI İÇİN SCHMALLENBERG EK DEKLARASYONU

Schmallenberg Additional Declaration Concerning Veterinary Certificate for the Exportation of Female Pregnant Breeding Animal (cattle, sheep,goat) to the Republic of Turkey

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE ERKEK DAMIZLIK HAYVAN (Sığır, Koyun, Keçi) İHRACATI İÇİN SCHMALLENBERG EK DEKLARASYONU

 

Schmallenberg Additional Declaration Concerning Veterinary Certificate for the Exportation of Male Breeding Animal (cattle, sheep,goat) to the Republic of Turkey

 

Mavidil Ek Deklarasyonu

​Besilik Ek Deklarasyon Belgesi

Damızlık Ek Deklarasyon Belgesi

Kesimlik Ek Deklarasyon Belgesi

Koyun/Keçi Türü Hayvanlar İçin Mavidil Hastalığı Ek Beyanı

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanlar için Mavidil Mevsimsel Arilik Ek Deklarasyonu

Fransa’dan Türkiye’ye Kesimlik, Besilik ve Gebe Olmayan Dişi  Sığırların İthalatı için Mavidil Ek Beyanı

LSD Ek Deklarasyonu

Hayvan ve Hayvan Maddeleri Sağlık Sertifikaları (İthalat)

 
​​AVRUPA BİRLİĞİ
Avrupa Birliği'nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Sığır Embriyo İhracatı İçin Hayvan Sağlık SertifikasıAnimal Health Certificate For Exportation Of Bovine Embryo To The Republic Of Turkey
Kayıtlı Yarış ve Müsabaka Atlarının Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne Geçici İthalatı İçin Sağlık SertifikasıHealth Certificate For The Temporary Importation Of Registered Racing And Competition Horses Into The Republic Of Turkey From The Member Countries Of The Eu​
Avrupa Birliği Ülkeleri' nden Türkiye Cumhuriyeti' ne 31 Aralık 2004’ den Önce Toplanmış, İşlenmiş ve Depolanmış Sığır Cinsi Evcil Hayvanların Semeni İthalatı İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Semen of Domestic Animals of The Bovine Species Collected, Processed and Stored Before 31 December 2004, for Importation from Member States of European Community to Republic of Turkey
Kanatlı Eti İthalatı İçin Veteriner Sağlık SertifikasıHealth Certıfıcate For Import Of Meat Of Poultry
Kayıtlı Tektırnaklılar İle Kayıtlı Damızlık ve Üretim Maksatlı Tektırnaklıların Avrupa Birliği Üye Ülkeleri’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne İthalatı İçin Sağlık SertifikasıFor Imports of Registered Equidae And Equidae For Breeding And Production Into Republic Of Turkey from Member States Of The European Union
Kayıtlı atların yarış, müsabaka ve kültürel olaylar için Avrupa Birliği’ne 90 günden az süreli geçici ihracatından sonra Türkiye’ye yeniden girişleri için Sağlık Sertifikasıfor the re-entry of registered horses for racing, competition and cultural events into Turkey after temporary export to European Union for a period of less than 90 days.
Avrupa Birliği Üye Ülkelerindeki Onaylı Hayvanat Bahçelerinden Türkiye’deki Hayvanat Bahçelerine Kuyruksürengil Cinsi Hayvanların İhracatı İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeteiınary Health Certifıcate For The Exportation Of Mongooses From Approved Zoo In Eu Member States To A Zoo In The Rebuplic Of Turkey
Avrupa Birliği Üye Ülkelerindeki Onaylı Hayvanat Bahçelerinden Türkiye’deki Hayvanat Bahçelerine Zebra İhracatı İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For The Exportation Of Zebras From Approved Zoo In Eu Member States To A Zoo In The Rebuplıc Of Turkey
Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi için İnek, Koyun, Keçi ve Mandadan Elde Edilmiş Süt ve Süt Ürünleri için Veteriner Sağlık Sertifikası ​Veterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey
​Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne Damızlık Sığır İhracatı için Veteriner Sağlık Sertifikası ​  1 (01.09.2018 tarihine kadar geçerlidir.) -   2 (01.09.2018 tarihine kadar geçerlidir.) - 3​Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Breeding Cattle From Eu Member States To The Republic Of Turkey  ​  1 (Valid until 01.09.2018) -  2 (Valid until 01.09.2018) - 3
​Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne Besi Amaçlı İthal Edilen Sığır Cinsi Hayvanlar için Veteriner Sağlık Sertifikası   1  (01.09.2018 tarihine kadar geçerlidir.) -   2 (01.09.2018 tarihine kadar geçerlidir.) - 3 ​Veterinary Health Certificate For Importation Of  Domestic Bovine Animals Intended For Fattening From Eu Member States To The Republic Of Turkey ​    1 (Valid until 01.09.2018) -   2 (Valid until 01.09.2018)  - 3
​​Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden Türkiye Cumhuriyeti’ne Kesim Amaçli Siğir Cinsi Hayvanlarin İhracati İçin Veteriner Sağlik Sertifikası    1 (01.09.2018 tarihine kadar geçerlidir.)  -   2 (01.09.2018 tarihine kadar geçerlidir.) Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Bovine Animals Intended For Slaughter From Eu Member States To The Republic Of Turkey​​   1 (Valid until 01.09.2018)  -   2 (Valid until 01.09.2018) 
​Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne Damızlık Erkek Sığır Cinsi Hayvanların İhracatı için Veteriner Sağlik Sertifikası (01.09.2018 tarihine kadar geçerlidir.) Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Male Breeding Bovine From Eu Member States To The Republic Of Turkey  (Valid until 01.09.2018)
Avrupa Birliği Üye Ülkeleri’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Tek Tırnaklı Hayvanlardan 31 Ağustos 2010 Tarihinden Sonra ve 01 Ekim 2014 Tarihinden Önce Toplanan, İşlenen ve Depolanan ve 31 Ağustos 2010 Tarihinden Sonra Onayli Bir Orijin Semen Toplama Merkezinden Sevk Edilen Semenin İthalatı için Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate for Imports of Consignments of Semen of Animals of the Equine Species Collected, Processed And Stored After 31 August 2010 And Before 1 October 2014  And Dispatched After 31 August 2010 From an Approved Semen Collection Centre of Origin of the Semen From Member States of European Community to Republic of Turkey
Avrupa Birliği Üye Ülkeleri’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Tek Tırnaklı Hayvanlardan 30 Eylül 2014’den Sonra Toplanan ve Onaylı Bir Orijin Semen Toplama Merkezinden Sevk Edilen Semenin İthalatı için Veteriner Sağlik Sertifikası​​Veterinary Health Certificate for Imports of Consignments of Semen of Animals of the Equine Species Collected After 30 September 2014 And Dispatched from an Approved Semen Collection Centre of Origin of the Semen from Member States of European Community to Republic of Turkey
​Avrupa Birliği Üye Ülkeleri’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Sığır Cinsi Evcil Hayvanların Semeni İthalatı için Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Semen Of Domestic Animals Of The Bovine Species For Importation From Member States Of European Community To Republic Of Turkey
​AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Gönderilecek Kraliçe Arılar ve Kraliçe Bumble Arıları ( Apis Mellifera ve Bombus Spp. ) ve Onların İşçileri İçin Sağlık SertifikasıHealth certificate for queen bees and queen bumble bees ( Apis mellifera and Bombus spp. ) and their attendants, intended for consignment to the Republic of Turkey from United States of America
Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye Cumhuriyeti’ ne Damızlık Dişi Sığır İhracatı İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For The Export Of Female Breeding Cattle From The United States Of America To The Republic Of Turkey
Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye Cumhuriyeti’ ne Evcil Tavşan İhracatı İçin Orijin Veteriner Sağlık SertifikasıOrigin Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Rabbits From The United States Of America To The Republic Of Turkey
Amerika Birleşik Devletleri' nden Kayıtlı Atlar İle Damızlık ve Üretim Maksatlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ ne İthalatları İçin Sağlık SertifikasıHealth Certificate For Imports In To Turkey Of Registered Equidae For Breeding And Production From The United States Of America
Amerika Birleşik Devletleri' nden Koyun ve Keçi Semeni İhracatı İçin Sağlık ve Orjin SertifikasıHealth And Origin Certificate To Export Ovine And Caprine Semen
Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Damızlık Boğaların İhracatı için Orijin ve Veteriner Sağlık SertifikasıOrigin And Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Breeding Bull From The United States Of America To The Republic Of Turkey
Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Besi Amaçlı Sığır Cinsi Hayvanların İthalatı İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Importation Of Domestic Bovine Animals Intended For Fattening From The United States Of America Into The Republic Of Turkey
Türkiye Cumhuriyeti'ne In Vıvo Üretilmiş Evcil Sığır Cinsi Hayvan Embriyolarının İthalatı İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterınary Health Certıfıcate For İn Vıvo Derıved Embryos Of Domestıc Anımals Of The
Bovine Specıes For İmport To The Repudlıc Of Turkey
​ANDORA
Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi Ve Mandadan Elde Edilmiş Süt ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey
​AVUSTRALYA
Avustralya’ dan Türkiye Cumhuriyetine Damızlık veya Üretim İçin Koyun ve Keçi İhracatı Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For The Exportation Of Ovines And Caprines For Breeding And/Or Production From Australia To The Republic Of Turkey
Avustralya’ dan Türkiye'ye İhraç Edilecek Hayvan Bağırsakları İçin Resmi BelgeOfficial Certificate for Animal Runners for Export to Turkey​
Avustralya’ dan Koyun ve Keçi Semeni İthalatı İçin Sağlık ve Orjin SertifikasıHealth And Origin Certificate To Import Ovine And Caprine Semen From Australia
Avustralya'dan Damızlık Sığır İthalatı İçin Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For The Exportation of Breeding Cattle From Australia to The Republic of Turkey
Avustralya'dan Hayvan Mideleri için Sağlık SertifikaOfficial Certificate for Animal Stomachs for Export to Turkey
Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi Ve Mandadan Elde Edilmiş Süt Ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey
​Türkiye Cumhuriyeti’ne Kesime Gönderilmek Üzere İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Arıes) Ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) için Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certıificate For Domestıc Ovine Anımals (Ovies Aries) And Domestic Caprine Animals(Capra Hircus) Intended For Immediate Slaughter After Importation
​BİRLEŞİK KRALLIK
Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye Gelecek olan Tiftik, Ruminant kılı ve domuz kılları İthalatı için Sağlık SertifikasıHealth Certificate for Export of Treated Mohair, Ruminant Hair and Pig Bristles to The Republic of Turkey
​BOSNA HERSEK
Evcil Sığır Cinsi Hayvanların Taze, Soğutulmuş, Dondurulmuş Karkas Etlerinin(1)/ Kemiksiz Etlerinin(1) Bosna Hersek’ten Türkiye’ye İthalatı İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Fresh, Chilled, Frozen Carcass Meat(1)/Boneless Meat(1) Of Domestic Bovine Animals Intended For Import Into Turkey From Bosnia And Herzegovina
​BREZİLYA
Brezilya’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Kesime Gönderilmek Üzere İthal Edilen Sığır Cinsi Hayvanlar İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Domestic Bovine Animals Intended For Slaughter After Importation From Brazil Into The Republic Of Turkey
Brezilya´dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Besi Amaçlı Sığır Cinsi Hayvanların İthalatı İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate for Importation of Domestic Bovine Animals  Intended for Fattening from Brazil into The Republic of Turkey​
​BULGARİSTAN
Türkiye Cumhuriyeti’ne Kesime Gönderilmek Üzere İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar(Ovies Aries) ve Keçi Cinsi Hayvanlar(Capra Hircus) İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Domestic Ovine Animals(Ovies Aries) and Domestic Caprine Animals(Capra Hircus) Intended For Immediate Slaughter After Importation
Türkiye Cumhuriyeti'ne Damızlık Amaçlı Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries) ve Keçi Cinsi Hayvanlar(Capra Hircus)In İhracati İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Exportation Of Domestic Ovine Animals(Ovies Aries) And Domestic Caprine Animals(Capra Hircus) Intended For Breeding
Türkiye Cumhuriyeti’ne Besi Amaçlı İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries) ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Ovine Animals (Ovies Aries) And Domestic Caprine Animals (Capra Hircus) Intended For Fattening To The Republic Of Turkey​
​DANİMARKA
Kontrol Edilen Çevresel Şartlar Altında Tanınmış Tesislerde Yetiştirilen Ve Türkiye Cumhuriyeti'ne Gönderilecek Bumble Arıları (Bombus spp.) İçin Sağlık SertifikasıHealth Certificate for Bumble Bees (Bombus spp.) Bred Under Environmentally Controlled Conditions within Recognized Establishments And Intended for Consignment to The Republic Of Turkey
​ESTONYA
Türkiye Cumhuriyeti’ne Damızlık Amaçlı İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries) ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Ovine Animals (Ovies Aries) And Domestic Caprine Animals (Capra Hircus) Intended For Breeding To The Republic Of Turkey
Türkiye Cumhuriyeti’ne Kesim Amaçlı Gönderilen Evcil Erkek Koyun (Ovıes Arıes) Ve Keçi (Capra Hırcus) Cinsi Hayvanlar İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Domestic Male Ovine (Ovies Aries) And Caprine (Capra Hircus) Animals Intended For Slaughter To The Republic Of Turkey
FRANSA
Fransa’ dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Keçi Semeni İhracatı İçin Sağlık Ve Orjin SertifikasıCertificat Sanitaire Et D’origine Pour L’exportationde Semence Caprine Vers La / Health And Origin Certificate To Export Caprine Semen To
​GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
Türkiye Cumhuriyeti' ne Gönderilecek Memeli Tırnaklı Hayvanların İşlem Görmüş Deri ve Postları İçin Veteriner Sağlık SetifikasıAnimal Health Certificate for treated hides and skins of ungulates, intended for dispatch to the Republic of Turkey from Republic of South Africa
Türkiye Cumhuriyeti' ne Gönderilecek Memeli Tırnaklı Hayvanların Pikle veya Wetblue İşlemine Tabii Tutulmuş Deri veya Postları İçin Sağlık SetifikasıAnimal Health Certificate for hides or skins of ungulates, that have been processed to the pickled or wetblue stage, intended for dispatch to the Republic of Turkey from the Republic of South Africa.
​GRÖNLAND
Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi ve Mandadan Elde Edilmiş Süt ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey
HIRVATİSTAN
Türkiye Cumhuriyeti' ne Kesim Amaçlı Gönderilen Evcil Erkek Koyun (Ovies Aries) ve Keçi (Capra Hircus) Cinsi Hayvanlar için Veteriner Sağlık SetifikasıVeterinary Health Certificate for Domestic Male Ovine (Ovies Aries)and Caprine (Capra Hircus) Animals Intended for Slaughter to the Republic of Turkey
Türkiye Cumhuriyeti’ ne Damızlık Amaçlı İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries) ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) için Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate for the Exportation of Domestic Ovine Animals (Ovies Aries) and Domestic Caprine Animals (Capra Hircus) Intended for Breeding to the Republic of Turkey
Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi Ve Mandadan Elde Edilmiş Süt Ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey
HOLLANDA
Hollanda’ dan Türkiye Cumhuriyeti’ ne Evcil Tavşan İhracatı İçin Orijin Veteriner Sağlık SertifikasıOrigin Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Rabbits From Netherlands To The Republic Of Turkey
Hollanda'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Damızlık Amaçlı İthal Edilen Evcil Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) için Veteriner Sağlık Sertifikası​​Veterinary Health Certificate For Domestic Caprine Animals (Capra Hircus) Intended For Breeding Imported From The Netherlands to The Republic Of Turkey
​HONG KONG
Hong Kong' dan Kayıtlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ ne İthalatı İçin Sağlık SertifikasıHealth Certificate For İmports İnto Turkey Of Registered Horses From Hong Kong
İRLANDA
İrlanda’ dan Kayıtlı Atlar İle Damızlık ve Üretim Maksatlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ ne İhraçları İçinFor Exports From Ireland İnto The Republic Of Turkey Of Registered Horses And Horses For Breeding And Production
İTALYA
İtalya’ dan Türkiye Cumhuriyeti’ne İşlem Görmüş Koyun Yünleri İçin Sağlık SertifikasıAnimal Health Certificate for sheep’s treated wool intended for dispatch to the Republic of Turkey)​
İtalya'dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Gönderilecek Memeli Tırnaklı Hayvanların İşlem Görmüş Deri ve postları için Hayvan Sağlık SertifikasıAnimal Health Certificate for treated hides and skins of ungulates, intended for dispatch to the Republic of Turkey
İtalya’ dan Türkiye Cumhuriyeti’ne İşlem Görmemiş Koyun Yünleri İçin Sağlık SertifikasıAnimal Health Certificate for sheep’s treated wool intended for dispatch to the Republic of Turkey
​İZLANDA
Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi Ve Mandadan Elde Edilmiş Süt Ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey
​JAPONYA
Japonya' dan Kayıtlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ ne İthalatı İçin Sağlık SertifikasıHealth Certificate For İmports Into Turkey Of Registered Horses From Japan
​KANADA
Kanada' dan Kayıtlı Atlar İle Damızlık ve Üretim Maksatlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ne İthalatları İçin Sağlık SertifikasıHealth Certificate For İmports İnto Turkey Of Registered Equidae For Breeding And Production From Canada​
Türkiye’ye Gönderilecek Toynaklı Hayvanlara Ait İşlenmiş Deri ve Post İhracatı İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate for Export of Treated Hides and Skins of Ungulates that are Intended for Dispatch to Turkey
Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi ve Mandadan Elde Edilmiş Süt ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey
​KORE
Kore Cumhuriyeti'nden Kayıtlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ne İthalatı İçin Sağlık SertifikasıHealth Certificate For İmports İnto Turkey Of Registered Horses From Republic Of Korea
​MACAU
Macau' dan Kayıtlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ ne İthalatı İçin Sağlık SertifikasıHealth Certificate For İmports İnto Turkey Of Registered Horses From Republic Of Macau
MACARİSTAN
Macaristan'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Kesime Gönderilmek Üzere İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries)ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) için Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Domestic Ovine Animals (Ovies Aries) and Domestic Caprine Animals (Capra Hircus)Intended For Immediate Slaughter After Importation
Türkiye Cumhuriyeti’ne Damızlık Amaçlı İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries) Ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Ovine Animals (Ovies Aries) And Domestic Caprine Animals (Capra Hircus) Intended For Breeding To The Republic Of Turkey
Türkiye Cumhuriyeti’ne Besi Amaçli İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries) Ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) İçin Veteriner Sağlik SertifikasiVeterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Ovine Animals (Ovies Aries) And Domestic Caprine Animals (Capra Hircus) Intended For Fattening To The Republic Of Turkey​
​MAKEDONYA
Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi ve Mandadan Elde Edilmiş Süt ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey
​MALEZYA
Malezya' dan Kayıtlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ ne İthalatı İçin Sağlık SertifikasıHealth Certificate For İmports İnto Turkey Of Registered Horses From Republic Of Malaysia (Peninsula)​
NORVEÇ
Norveç’den Türkiye Cumhuriyeti’ne 31 Aralık 2004’den Önce Toplanmış, İşlenmiş ve Depolanmış Sığır Cinsi Evcil Hayvanların Semeni İthalatı İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterınary Health Certıfıcate For Semen Of Domestıc Anımals Of The Bovıne Specıes Collected, Processed And Stored Before 31 December 2004, For Importatıon From Norway To Republıc Of Turkey
Norveç’den Türkiye Cumhuriyeti’ne Sığır Cinsi Evcil Hayvanların Semeni İthalatı İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterınary Health Certıfıcate For Semen Of Domestıc Anımals Of The Bovıne Specıes For Importatıon From Norway To Republıc Of Turkey​
​ROMANYA
Türkiye Cumhuriyeti' ne Kesim Amaçlı Gönderilen Evcil Erkek Koyun (Ovies Aries) ve Keçi (Capra Hircus) Cinsi Hayvanlar için Veteriner Sağlık SetifikasıVeterinary Health Certificate for Domestic Male Ovine (Ovies Aries)and Caprine (Capra Hircus) Animals Intended for Slaughter to the Republic of Turkey
Türkiye Cumhuriyeti’ ne Damızlık Amaçlı İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries) ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) için Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate for the Exportation of Domestic Ovine Animals (Ovies Aries) and Domestic Caprine Animals (Capra Hircus) Intended for Breeding to the Republic of Turkey
Türkiye Cumhuriyeti’ne Besi Amaçlı İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries) Ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) için Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Ovine Animals (Ovies Aries) And Domestic Caprine Animals (Capra Hircus) Intended For Fattening To The Republic Of Turkey​
​SIRBİSTAN
Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi ve Mandadan Elde Edilmiş Süt ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık Sertifikası Veterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey
Evcil Sığır Cinsi Hayvanların Taze, Soğutulmuş, Dondurulmuş Karkas Etlerinin Kemiksiz Etlerinin Sırbistan'dan Türkiye'ye İthalatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası
Veterinary Health Certificate For Fresh, Chilled, Frozen Carcass Meat Boneless Meat Of Domestic Bovine Animals Intended For Import Into Turkey From Serbia​
​SİNGAPUR
Singapur' dan Kayıtlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ ne İthalatı İçin Sağlık SertifikasıHealth Certificate For İmports İnto Turkey Of Registered Horses From Republic Of Singapore
ŞİLİ​ ​
Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi ve Mandadan Elde Edilmiş Süt ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey
​Şili Cumhuriyeti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Besi Amaçlı Sığır Cinsi Hayvanların İthalatı için Veteriner Sağlık Sertifikası​Veterinary Health Certificate For Importation Of Domestic Bovine Animals Intended For Fattening From The Republic Of Chile Into The Republic Of Turkey
​TAYLAND
Tayland' dan Kayıtlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ ne İthalatı İçin Sağlık Sertifikası​Health Certificate For İmports İnto Turkey Of Registered Horses From Republic Of Thailand
​UKRAYNA
Türkiye Cumhuriyeti’ne Damızlık Amaçlı İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar(Ovies Aries) ve Keçi Cinsi Hayvanlar(Capra Hircus) için Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Ovine Animals(Ovies Aries) And Domestic Caprine Animals(Capra Hircus) Intended For Breedingfrom Ukraine To The Republic Of Turkey
​Evcil Sığır Cinsi Hayvanların Taze, Soğutulmuş, Dondurulmuş Karkas Etlerinin/Kemiksiz Etlerinin Ukrayna’dan Türkiye’ye İthalatı İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate for Fresh, Chilled, Frozen Carcass Meat/Boneless Meat of Domestic Bovine Animals Intended for Import Into Turkey from Ukraine
​URUGUAY
Uruguay Cumhuriyeti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne Besi Amaçlı Sığır Cinsi Hayvanların İthalatı için Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Importation Of Domestic Bovine Animals Intended For Fattening From The Republic Of Uruguay Into The Republic Of Turkey​
Uruguay Cumhuriyeti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Damızlık Dişi Sığır İthalatı için Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary health certificate for the importation of female breeding cattle from the Republic of Uruguay to the Republic of Turkey

Uruguay'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Kesime Gönderilmek Üzere İthal Edilen Sığır Cinsi Hayvanlar için Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate for Domestic Bovine Animals Intended for Immediate Slaughter After Importation from Uruguay in to the Republic of Turkey
​YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda' dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Gönderilecek İşlem Görmemiş Koyun Yünleri İçin Hayvan Sağlık SertifikasıHealth Certificate For Sheep Untreated Wool Inteded For Dispatch To The Republic Of Turkey. From Newzaland
Yeni Zelanda' dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Gönderilecek Memeli Tırnaklı Hayvanların İşlem Görmüş Deri ve Postları İçin Hayvan Sağlık SertifikasıAnimal Health Certificate For Pickled Or Wet Blue Hides And Skins Of Ungulates Intended For Dispatch To The Republic Of Turkey. From Newzaland
Yeni Zelanda’dan Türkiye Cumhurıyeti'ne Gönderilecek İşlem Görmüş Koyun Yünleri İçin Hayvan Sağlık SertifikasıAnimal Health Certificate For Sheep's Treated Wool İntended For Dispatch To The Republic Of Turkey From Newzaland
Yeni Zelanda’dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Gönderilecek Memeli Tırnaklı Hayvanların İşlem görmüs Deri ve Postları İçin Hayvan Sağlık SertifikasıAnimal Health Certificate For Treated Hides And Skins Of Ungulates, Intended For Dispatch To The Republic Of Turkey From Newzaland​
Yeni Zelanda’dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Gönderilecek Hayvan ​Bağırsakları İçin Hayvan Sağlık SertifikasıAnimal Health Certificate For Animal Casings İntended For Dispatch To The Republic Of Turkey From Newzaland
Yeni Zelanda'dan Türkiye Cumhuriyet' ne Gönderilecek Damızlık ve/veya Üretim Amaçlı Evcil Sığırlar İçin Sağlık SertifikasıVeterinary Certificate for domestic bovines(1)for breeding and/or production consigned to the Republic of Turkey from New Zealand.
Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi ve Mandadan Elde Edilmiş Süt ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey​
​YUNANİSTAN
Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden Türkiye Cumhuriyeti’ne Damızlık Amaçlı İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries) ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Of Domestic Ovine Animals (Ovies Aries) And Domestic Caprine Animals (Capra Hircus) Intended For Breeding Importatıon From Eu Member To The Republic Of Turkey
Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden Türkiye Cumhuriyeti’ne Besi Amaçlı İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries) ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Ovine Animals (Ovies Aries) And Domestic Caprine Animals (Capra Hircus) Intended For Fattening  Importatıon From Eu Member  To The Republic Of Turkey
Türkiye Cumhuriyeti’ne Kesim Amaçlı Gönderilen Evcil Erkek Koyun (Ovies Aries) ve Keçi (Capra Hircus) Cinsi Hayvanlar İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Domestic Male Ovine (Ovies Aries) And Caprine (Capra Hircus) Animals Intended For Slaughter To The Republic Of Turkey
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELER DIŞINDA TÜM ÜLKELER
Kayıtlı Yarış ve Müsabaka Atlarının Avrupa Birliği Üye Ülkeleri Dışındaki Ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçici İthalatı İçin Sağlık SertifikasıHealth Certificate For The Temporary Importation Of Registered Racing And Competition Horses Into The Republic Of Turkey From The Countries Other Than The Member Countries Of The European Union​
TÜM ÜLKELER
​İhraç Edilmek Amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne İthal Edilecek Koyun/Keçi Bağırsakları (Temizlenmiş-İşlem Görmemiş) için Veteriner Sağlık Sertifikası​Veterinary Health Certificate for Sheep/Goat Intestines (Cleansed-Untreated) Intended to Import Into The Republic of Turkey For Export
İnsan Tüketimi Amaçlı Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı İçin  Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certıfıcate For Exports Of Honey And Apıculture Products Intended For Human Consumptıon To Republıc Of Turkey
Türkiye Cumhuriyetine sevkiyatı amaçlanan teknik ürünlerin (farmasötik ürünler dahil) (1) imalatında kullanılacak hayvansal ürünler için Sağlık SertifikasıHealth Certificate for animal products for the manufacture of technical products(including pharmaceutical products)(1), intended for dispatch to the Republic of Turkey
Köpek, Kedi ve Gelinciklerin Türkiye Cumhuriyeti'ne Girişlerinde Aranacak Orijin ve Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health and Origin Certificate For Domestic Dogs, Cats and Ferrets entering Republic of Turkey
Kanatlı Eti İthalatı İçin Veteriner Sağlık SertifikasıHealth Certificate For Import Of Meat Of Poultry
Kayıtlı Atlar İle Damızlık ve Üretim Maksatlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ ne İhraçları İçin Sağlık SertifikasıHealth Certificate For Exports İnto The Republic Of Turkey Of Registered Horses And Horses For Breeding nd Production​
Kayıtlı Atların Yarış, Müsabaka ve Kültürel Olaylar İçin 30 Günden Az Süreli Geçici İhracatından Sonra Türkiye'ye Yeniden Girişleri İçin Sağlık SertifikasıHealth Certificate for the re-entry of registered horses for racing,competition and cultural events into Turkey after temporary export for a period of less than 30 days.
Türkiye Cumhuriyeti’ ne Gönderilecek Hayvan Bağırsakları İçin Hayvan Sağlık SertifikasıAnimal Health Certificate For Animal Casings Intended For Dispatch To The Republic Of Turkey
Türkiye Cumhuriyeti’ ne Gönderilecek Memeli Tırnaklı Hayvanların İşlem Görmüş Deri ve Postları İçin Hayvan Sağlık SertifikasıAnimal Health Certificate For Treated Hides And Skins Of Ungulates, Intended For Dispatch To The Republic Of Turkey
Devekuşu Türü Canlı Hayvanların Türkiye’ ye İhracatı İçin Orijin Veteriner Sağlık SertifikasıOrigin Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Live Ratites To Turkey
Koyun ve Keçi Semeni İhracatı İçin Sağlık Ve Orjin SertifikasıHealth And Origin Certificate To Export Ovine And Caprine Semen
Türkiye Cumhuriyeti’ ne Evcil Tavşan İhracatı İçin Orijin Veteriner Sağlık SertifikasıOrigin Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Rabbits to The Republic Of Turkey​
Türkiye Cumhuriyeti’ ne Gönderilecek İşlem Görmemiş Koyun Yünleri (1) İçin Hayvan Sağlık SertifikasıAnimal Health Certificate For Sheep’s Untreated Wool (1) Intended For Dispatch To The Republic Of Turkey
Türkiye Cumhuriyeti’ ne Gönderilecek İşlem Görmüş Koyun Yünleri İçin Hayvan Sağlık SertifikasıAnimal Health Certificate For Sheep’s Treated Wool, Intended For Dispatch To The Republic Of Turkey​
Avrupa Topluluğu Üye Ülkeler Dişindaki Ülkelerden Türkiye Cumhuriyetine 31 Aralik 2004 Tarihinde Önce Alinan ,Toplanan, İşlenen ve Depolanan Siğir Cinsi Evcil Hayvanlarin Semeni İthalati İçin Veteriner Sağlik SertifikasıVeterinary Health Certificate For Semen Of Domestic Animals Of The Bovine Species Collected, Processed And Stored Before 31 December 2004 For Import To Republic Of Turkey From Countries Except Member States Of European Union
Avrupa Topluluğu Üye Ülkeler Dışındaki Ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti' ne Sığır Cinsi Evcil Hayvanların Semeni İthalatı İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Semen Of Domestic Animals Of The Bovine Species For Import To Republic Of Turkey From Countries Except Member States Of European Union​
Primate Türü Hayvanların Türkiye Cumhuriyetine İthalatı İçin Veteriner Sağlık SertifikasıAnimal Health Certificate of Primates For Importation to the Republic of Turkey
Avrupa Birliğine İhraç Edilmek Amacıyla TÜRKİYE’ye İthal Edilecek Hayvan Bağırsakları İçin Hayvan Sağlık SertifikasıAnimal Health Certicate For importation of animal casings to TURKEY intended for export to the European Community
Kontrol Edilen Çevresel Şartlar Altında Tanınmış Tesislerde Yetiştirilen Ve Türkiye Cumhuriyeti’ne Gönderilecek Bumble Arıları ( Bombus Spp. ) İçin Sağlık Sertifikası (Bu sertifika 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerlidir.)Health Certificate For Bumble Bees ( Bombus Spp.) Bred Under Environmentally Controlled Conditions Within Recognised Establishments And İntended For Consignment To The Republic Of Turkey (This certificate is valid from 01.01.2008)
Türkiye Cumhuriyeti’ne Gönderilecek Kraliçe Arılar ve Kraliçe Bumble Arıları ( Apis mellifera ve Bombus spp. ) ve Onların İşçileri için Sağlık Sertifikası (Bu sertifika 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerlidir.)Health Certificate For Queen Bees And Queen Bumble Bees ( Apis Mellifera And Bombus Spp. ) And Their Attendants, İntended For Consignment To The Republic Of Turkey (This certificate is valid from 01.01.2008)
Veteriner Sağlık Sertifikası Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek memeli tırnaklı hayvanların taze veya soğutulmuş deri ve postları içinVeterinary Health Certificate for fresh or chilled hides and skins of ungulates, intended for dispatch to the Republıc of Turkey
Kümes Hayvanları Dışındaki Diğer Kuşların Türkiye'ye İthalatı için Hayvan Sağlık Sertifikası (Bu sertifika 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerlidir.)Animal Health Certificate For Imports Of Certain Birds Other Than Poultry Intended For Dispatch To Turkey (This certificate is valid from 01.01.2010)
Evcil Büyükbaş Hayvanların Taze, Soğutulmuş, Dondurulmuş Etleri (Karkas) için Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate for Fresh, Chilled, Frozen Meat(Carcass) of Domestic Bovine Animals
Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Ova ve Embriyolarının Türkiye Cumhuriyeti’ne sevkleri için Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate for Ova and Embryos of the Ovine and Caprine Species Intended for Dispatch To The Republic Of Turkey
​Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan İnsan Tüketimi İçin Süt ve Süt Ürünleri Veteriner Sağlık Sertifikası ​Veterinary Health Certificate For Dairy Products For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey
Türkiye Cumhuriyeti’ne İnsan Tüketimi Amaçlı Jelatin İhracatı İçin Sağlık SertifikasıHealth Certificate - Exportation Of Gelatine Intended For Human Consumption To The Republic Of Turkey
Türkiye Cumhuriyeti’ne İnsan Tüketimi Amaçlı Kollajen İhracatı İçin Sağlık SertifikasıHealth Certificate - Exportation Of Collagen Intended For Human Consumption To The Republic Of Turkey
Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan İnsan Tüketimi İçin Yumurta Ürünleri Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Egg Products For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey
Türkiye Cumhuriyeti’ne İnsan Tüketimi Amaçlı Balıkçılık Ürünlerinin İhracatı için Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Exports Of Fishery Products Intended For Human Consumption To The Republic Of Turkey
​Devekuşu cinsi civcivler dışında kalan günlük civcivlerin Türkiye Cumhuriyeti’ne sevkleri için Veteriner Sağlık Sertifikası (Bu sertifika 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.)​Veterinary Health Certificate for Day-old Chicks Other Than of Ratites Intended for Dispatch to the Republic of Turkey (This certificate is valid from 01.01.2015
​​Devekuşu Cinsi Yumurtalar Dışında Kalan Kuluçkalık Yumurtaların Türkiye Cumhuriyetine Sevkleri için Veteriner Sağlık Sertifikası (Bu sertifika 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.)​Veterinary Health Certificate For Hatching Eggs Of Poultry Other Than Of Ratites Intended For Dispatch To The Republic Of Turkey (This certificate is valid from 01.01.2015)
Yetiştiricilik, Yatırma, Doğaya Bırakma Ve Açık Süs Tesisleri İçin Su Hayvanlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne İthalatı İçin Veteriner Sağlık SertifikasıVeterınary Health Certificate For The Import Into The Republic Of Turkey Of Aquaculture Animals For Farming, Relaying, Put And Take Fisheries And Open Ornamental Facilities
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Kapalı Süs Tesislerine İthalatı Amaçlanan Süs Su Hayvanları İçin Veteriner Sağlık Sertifikası​Veterınary Health Certificate For The Import Into The Republic Of Turkey Of Ornamental Aquatic Animals Intended For Closed Ornamental Facilities
​​Türkiye’ye Sevk Edilecek Vahşi Karnivorlar İçin Hayvan Sağlık SertifikasıAnimal Health Certificate For Wild Carnivores Intended For Dispatch To Turkey
​Türkiye Cumhuriyeti’ne İnsan Tüketimi Amaçlı Olmayan, Yem Materyali Olarak veya Yem Zinciri Dışındaki Amaçlar için Kullanılacak, Balık Yağı İthalatı için Veteriner Sağlık Sertifikası (01/06/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere)Veterinary Health Certificate
For Importatıon Of Fish Oil Not Intended For Human Consumption To Be Used As Feed
Material Or For Purposes Outside The Feed Chain The Republic Of Turkey
Türkiye Cumhuriyeti’ne İnsan Tüketimi Amaçlı Olmayan İşlenmiş Hayvan Proteini İçeren Pet Hayvanı Yemi Dışındaki Karışım Ve Ürünler De Dahil, İşlenmiş Hayvan Proteini İthalatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası (01/06/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere)Veterinary Health Certificate
For Importation Processed Animal Protein Not Intended For Human Consumption,
Including Mixtures And Products Other Than Petfood Containing Such Protein The Republic Of Turkey
Türkiye Cumhuriyeti’ne Köpek Çiğneme Ürünleri İhracatı için Veteriner Sağlık Sertifikası
Bu sertifika 1 mart 2017 tarihinden itibaren geçerli olmakla birlikte  ihracatçı ülkeler tarafından talep edildiği takdirde bu tarihten öncede düzenlenebilir.
Veterinary Health Certificate For Exportation of Dogchews to The Republic of Turkey
This certificate will be valid as of 1st March 2017, however, in case of demand by the exporter countries, they can be issued before that date.
Türkiye Cumhuriyeti’ne Konserve Pet Hayvanı Yemi Dışındaki İşlenmiş Pet Hayvanı Yemi İhracatı için Veteriner Sağlık Sertifikası
Bu sertifika 1 mart 2017 tarihinden itibaren geçerli olmakla birlikte  ihracatçı ülkeler tarafından talep edildiği takdirde bu tarihten öncede düzenlenebilir.
​Veterinary Health Certificate for Exportation of Processed Petfood Other Than Canned Petfood to The Republic of Turkey
This certificate will be valid as of 1st March 2017, however, in case of demand by the exporter countries, they can be issued before that date.
Türkiye Cumhuriyeti’ne Konserve Ev ve Süs Hayvanı Yemi İhracatı için Veteriner Sağlık Sertifikası
Bu sertifika 1 mart 2017 tarihinden itibaren geçerli olmakla birlikte  ihracatçı ülkeler tarafından talep edildiği takdirde bu tarihten öncede düzenlenebilir.
Veterinary Health Certificate for Exportation of Canned Petfood to The Republic of Turkey
This certificate will be valid as of 1st March 2017, however, in case of demand by the exporter countries, they can be issued before that date.

​Türkiye Cumhuriyeti'ne İnsan Tüketimi Amaçlı Yüksek Derecede Rafine Edilmiş Kondroidin Sülfat, Hyaluronik Asid, Diğer Hidrolize Edilmiş Kıkırdak Ürünleri, Kitosan, Glukozamin, Peynir Mayası, Balık Tutkalı Ve Amino Asitlerin İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Bu sertifika 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmakla birlikte  ihracatçı ülkeler tarafından talep edildiği takdirde bu tarihten öncede düzenlenebilir.

Veterinary Health Certificate For Exports Of Highly Refined Chondroitin Sulphate, Hyaluronic Acid, Other Hydrolysed Cartilage Products, Chitosan, Glucosamine, Rennet, Isinglass And Amino Acids Intended For Human Consumption To The Republic Of Turkey

This certificate will be valid as of 1st April 2017, however, in case of demand by the exporter countries, they can be issued before that date.

​Türkiye Cumhuriyeti’ne Sap ve Saman İhracatı için Sağlık Sertifikası Health Certificate Exportation of Hay And Straw to The Republic of Turkey

 

Canlı Hayvan ve Hayvan Maddesi İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi Prosedürü

Avrupa Birliğine Seyahat Edecek Olan Kedi ve Köpekler İçin Kan Testlerinin Yapılabileceği Onaylı Laboratuvarlar

Hayvan Hastalıkları Nedeniyle Yasak Konulan Ülkeler ve Yasaklanan Maddeler

BSE Hastalığı Nedeniyle Ülkeye Girişte Kısıtlama Getirilen Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler

İthalatta Yetkili Gümrük İdareleri ile Veteriner Kontrollerini Yapmaya Yetkili Birim​

''