Kayıt Onay

Onaylı Gıda İşletmeleri Listesi

Takviye Edici Gıdalar Kısıtlı Maddeler Listesi

2012 Yılı Gıda Sanayi Envanter Verileri

2016 Yılı Gıda Sanayi Envanteri Hazırlama Formu ve Talimatı

Onay ve Kayıt Kapsamındaki İşletme Sayıları

GIDA İŞLETMELERİ

 

Onay Kapsamındaki İşletmelerİşletme Sayısı
Süt İşletmeleri2.222
Et İşletmeleri2.139
Su Ürünleri189
Hayvansal Yan Ürün79
Yumurta ve Ürünleri 975
Toplam5.604

 

Kayıt Kapsamındaki İşletmelerİşletme Sayısı
Üretim Yeri75.912
Satış Yeri316.597
Toplu Tüketim Yeri241.013

 

Toplam 639.126​

Gıda İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Personel

GIDA İŞLETMELERİNDEN ÜRETİMİN NEVİNE GÖRE PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA OLAN İŞLETMELERİ VE BU İŞLETMELERDE ÇALIŞABİLECEK MESLEK MENSUPLARI

​5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun Sorumluluklar başlıklı 22 inci maddesinin 7 inci fıkrasına göre gıda işletmeleri, aşağıda verilen Ek-1 listesinde belirtilen işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırmak zorundadır. 

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun Ek-1 Listesi

Gıda ve yem İşletmelerinden Üretimin Nevine göre Personel Çalıştırmak Zorunda Olan İşletmeler ve Bu İşletmelerde Çalışabilecek Meslek Mensupları


  

İşletmeler

Meslek Unvanları

Alkollü içkiler üreten iş yerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager

 

Alkolsüz içecek üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Baharat, kuruyemiş, cips, çerez üreten işyerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager

Bal, polen, arı sütü, temel petek üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

 

Gıda mühendisi, veteriner hekim, ziraat mühendisi (gıda ve zootekni)

Ekmek ve unlu mamuller üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager

Et ve et ürünleri işleyen iş yerleri

(kasaplar hariç)

 

Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü)

Fonksiyonel gıdalar üreten iş yerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, veteriner hekim

 

Gıda amaçlı aromatik yağlar, bitki ekstraktları üreten iş yerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager

 

Gıda ışınlama yapan iş yerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda), kimya mühendisi, kimyager, veteriner hekim, su ürünleri mühendisi

 

Gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda), kimya mühendisi, kimyager

Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, diyetisten, ev ekonomisi yüksek okulu beslenme bölümü, veteriner hekim

 

Kombinalar, kesimhaneler, parçalama ve bağırsak işleme tesisleri

 

Veteriner hekim

Margarin, bitkisel yağ ve zeytinyağı üreten iş yerleri(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Maya, fermente ve salamura ürünler üreten iş yerleri(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, biyolog, kimya mühendisi, kimyager

Meyve ve sebze işleyen iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi,  kimya mühendisi, kimyager

Özel beslenme amaçlı gıda üreten iş yerleri

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Siyah çay, bitki ve meyve çayları üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager

Su ürünleri işleyen iş yerleri ile balık hâlleri ve toptan balık satışı yapan yerler

 

Su ürünleri mühendisi, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisi, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve su ürünleri), veteriner hekim

Süt ve süt ürünleri işleyen iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan iş yerleri veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

 

Veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü)

Şeker ve şekerleme ürünleri üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Takviye edici gıda üreten iş yerleri

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda bölümü), kimya mühendisi, kimyager

 

Toz karışımlı gıda üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager

Un, irmik, bulgur, pirinç, makarna, bisküvi üreten iş yerleri

(30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager

Yumurta işleyen, depolayan veya ambalajlayan işyerleri (30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri)

 

Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, veteriner hekim, kimyager, kimya mühendisi

Yukarıda sayılan gıda iş kollarının dışında, 30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran gıda iş yerleri

İşin nevine göre gıda mühendisi, veteriner hekim, su ürünleri mühendisi, ziraat mühendisi, kimyager, kimya mühendisi

 

GIDA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU OLAN PERSONEL İLİŞKİN HUSUSLAR


17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre gıda işletmelerinde, çalıştırılması zorunlu olan personel ile ilgili aşağıdaki hususlar uygulanır.


 

        a- Çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensubu, bağlı olduğu meslek odasından ilgili işletmede çalıştığına dair belge alacaktır. Meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme aranacaktır. Kamu kurumlarında çalışanlarda bu belge yerine kurum amiri tarafından imzalı görevlendirme yazısı aranır.


 

        b- Gıda işletmecisi, üretimin nevine uygun en az lisans düzeyinde eğitim almış ise kendi işletmesinde zorunlu personel olarak çalışabilir.


 

        c- Gıda işletmecisi, işletmesindeki her faaliyet için ayrı ayrı personel çalıştırabileceği gibi sadece bir personel de çalıştırabilir. Sadece bir personel çalıştırılması durumunda tüm faaliyetlere uygun meslek mensubu personel istihdam edilir.


 

        ç- Gıda işletmecisi aynı adreste birden fazla faaliyet göstermesi durumunda tüm faaliyetlerde kullanılan alet ekipmanın toplam motor gücü, 30 beygir gücünün üzerinde veya çalıştırdığı toplam personel sayısı on kişiden fazla ise çalıştırılması zorunlu olan personeli istihdam etmek zorundadır.


 

        d- Çalıştırılması zorunlu olan personelin herhangi bir sebeple işten çıkarılması veya çıkması durumunda, gıda işletmecisi bu durumu ve yeni personel ile ilgili bilgi ve belgeleri yetkili mercie vermek zorundadır.


 

        e- Gıda işletmecisi, işletmenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatlerine göre zorunlu personel istihdam etmek zorundadır. Gıda işletmesinde çalışan zorunlu personel, işletmenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatleri içerisinde başka bir işte çalışamaz.


 

Onay Prosedürü ve İstenilen Bilgi ve Belgeler

GIDA İŞLETMELERİNİN ONAY PROSEDÜRÜ​


 

GIDA İŞLETMELERİ İÇİN ONAY BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER 


 

- Dilekçe,

- Beyanname genel kısmı (Ek-10),

- Beyanname özel kısmı (Ek-11),

- İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, ürün akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren en az A3 boyutunda yerleşim krokisi,

- İşletmede oluşan katı/sıvı/ gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge.

Kayıt Prosedürü ve İstenilen Bilgi ve Belgeler

 

GIDA İŞLET​MELERİNİN KAYIT PROSEDÜRÜ

  

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT İŞLEMLERİ SIRASINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER 


I- DEPO, PERAKENDE, TOPLU TÜKETİM İŞLETMECİLERİNDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER - Dilekçe,


- Beyanname (Ek-4).


bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı noter onaylı sözleşme.


 

 II- GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

- Dilekçe,

- Beyanname (Ek-4),

- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı.

Onay ve Kayıt Kapsamına Giren Gıda İşletmeleri


 
  • ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ 

 
- Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri:

 
I- GENEL FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER 

 
          a- Muhafaza şartları sıcaklık kontrolünü gerektiren hayvansal gıdaları depolayan müstakil soğuk depolar 
          b- Hayvansal gıdanın yeniden ambalajlandığı müstakil işletmeler
          c- Hayvansal gıdanın, gıda işletmecilerine toptan satışının yapıldığı yerler   
          ç- Bitkisel ve işlenmemiş hayvansal ürünlerin her ikisini de içeren gıdaların üretildiği yerler

 
II- EVCİL TIRNAKLI HAYVAN ETİ ÜRETEN İŞLETMELER

 
         a- Kesimhane
         b- Parçalama tesisi

 
III- KANATLI ETİ VE TAVŞANIMSI ETİ ÜRETEN İŞLETMELER

 
         a- Kesimhane
         b- Parçalama tesisi

 
IV- ÇİFTLİK AV HAYVANI ETİ ÜRETEN İŞLETMELER
         
         a- Kesimhane
         b- Parçalama tesisi

 
V- YABAN AV HAYVANI ETİ ÜRETEN İŞLETMELER

 
        a- Av hayvanı eti işleyen tesisler
        b- Parçalama tesisi

 
VI- KIYMA, HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI VE MEKANİK OLARAK AYRILMIŞ ET ÜRETEN İŞLETMELER

 
        a- Kıyma üreten işletmeler
        b- Hazırlanmış et karışımları üreten işletmeler
        c- Mekanik olarak ayrılmış et üreten işletmeler

 
VII- ET ÜRÜNLERİ ÜRETEN İŞLETMELER

 
        a- İşleme tesisi

 
VIII- CANLI ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇALARI İŞLEYEN İŞLETMELER

 
        a- Sevkiyat merkezi
        b- Arındırma merkezi

 
IX- BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ İŞLEYEN İŞLETMELER 

 
        a- Fabrika gemisi
        b- Dondurucu gemisi
        c- Taze balıkçılık ürünleri tesisi
        ç- İşleme tesisi
        d- Toptan satış yeri
        e- Mezat salonu

 
X- ÇİĞ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİ

 
        a- Toplama merkezi
        b- Süt işleme tesisi

 
XI- YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERI İŞLETMELERİ

 
        a- Yumurta paketleme tesisi
        b- Sıvı yumurta tesisi
        c- İşleme tesisi

 
XII- KURBAĞA BACAĞI VE SALYANGOZ İŞLEYEN İŞLETMELER

 
        a- İşleme tesisi

 
XIII- DON YAĞI TORTUSU VE HAYVANSAL YAĞLARI İŞLEYEN RENDERİNG TESİSLERİ

 
        a- Toplama tesisi
        b- İşleme tesisi

 
XIV- İŞLENMİŞ MESANE, BAĞIRSAK VE İŞKEMBE ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELER

 
        a- İşleme tesisi

 
XV- JELATİN ÜRETEN İŞLETMELER

 
        a- İşleme tesisi

 
XVI- KOLLAJEN ÜRETEN İŞLETMELER

 
        a- İşleme tesisi

 
  • KAYIT KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ

 
17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Ek-1’de belirtilen işletmelerin dışında kalan diğer işletmeleri kayıt kapsamındadır.
 

 

Takviye Edici Gıda Onay Prosedürü

Takviye Edici Gıda İşletmeleri

''