Projeler

İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi

İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ

        

İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ

         Proje No       : 2012A020070

         Proje Amacı ve Kapsamı:

         Projenin amacı; iyi tarım uygulamalarının Türkiye'de yaygınlaştırılması ve kontrolüdür. İyi tarım uygulamaları, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimdir. Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amaçlamaktadır.

     İyi tarım uygulamaları çerçevesinde risk analizine dayanan üretim ile üreticilerimize daha karlı ve sürdürülebilir bir tarım benimsetilirken, insanımıza güvenilir tarımsal ürünler sunulmaktadır. Ayrıca yaşanabilir bir doğa ve kirlenmemiş doğal kaynaklar en büyük toplumsal kazanım olmaktadır.

     Bu amaca yönelik olarak eğitimler, demonstrasyonlar ve diğer yayım faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

          Proje Süreci ve Bütçesi:

         İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi ilk olarak 2012 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Proje,  2012 yılında 12, 2013 yılında 17, 2014 yılında 21, 2015 yılında 25,2016 yılında 28 ,2017 yılında  31 ve 2018 yılında 37 ilde yürütülmektedir. Bu illerdeki deneyimle her yıl projede yer alan il sayısının artırılması hedeflenmektedir. Proje Ödeneği; 2012 yılında 800.000 TL, 2013 yılında 1.000.000 TL, 2014 yılında 1.300.000 TL, 2015 yılında 1.500.000 TL, 2016 yılında 1.800.000 TL, 2017 yılında 2.000.000 TL.  ve 2018 yılında 2.500.000 TL.dir.

         Proje Faaliyetleri:

         Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri tarafından bitkisel ve hayvansal üretimde eğitim projeleri ve belirlenen çiftçi şartlarında eğitim, demonstrasyon uygulamaları şeklinde uygulanmaktadır.

İyi tarım uygulamalarının amacının sağlıklı beslenme, çevrenin ve kaynakların korunması gibi kriterlere dayanması nedeniyle, proje kapsamında iyi tarım uygulamaları üretimin ülke çapında yaygınlaştırılması yönünde faaliyetler yürütülmektedir.

         Proje faaliyetleri olarak; Eğitim ve yayım çalışmaları faaliyetleri (eğitim, sivil toplum kuruluşları (STK) eğitimi ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi, tanıtım faaliyetleri, üretici eğitimi, demonstrasyon faaliyetleri, basılı ve görsel yayım materyali hazırlanması, tarla günü, toplantılar, teknik geziler ile sistemin denetimi (kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerinin denetimi, satış noktalarının denetimi) yapılmaktadır. 

 

 

 

 

​Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İle Yürütülen Çalışmalar

2872 sayılı Çevre kanunu’nun 9. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak belirlenen alanlarda Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca hazırlanan yönetim planları çerçevesinde yürütülen faaliyetler içerisinde “İyi Tarım Uygulamaları” çalışmaları yer almaktadır.


Bakanlığımız ve çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı arasında yapılan görüşmeler neticesinde “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak belirlenen alanlar için hazırlanan yönetim planları çerçevesinde yer alan iyi tarım uygulamaları çalışmalarında eş güdümü sağlamak ve kamu kaynakları ile ortak hedeflere ulaşmada işbirliğini artırmak amacıyla görüşmelerde bulunulmuş ve bu çalışmaların bir protokol çerçevesinde yürütülmesi kararlaştırılmıştır.


Taraflarca hazırlanacak ve imza altına alınacak protokol çerçevesinde yürütülecek çalışmalar neticesinde “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak belirlenen alanlarda çevreyi korumak ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak hedeflenmektedir.

Türkiye Tarımsal Üretiminde Çapraz Uyumun Geliştirilmesi Projesi

Proje Amacı: Türkiye için Yasal İdari Şartların belirlenmesi, İyi Tarım ve çevre koşullarının belirlenmesi, Çapraz Uyum Standartlarının oluşturulması ve sürdürülmesinde görev alacakların konuya ilişkin bilgi, beceri ve uygulama kapasitelerinin arttırılması ve Çapraz Uyum Standartları için uygulama planlarının oluşturulmasıdır.


Projeye Teknik Yardım Veren Kuruluş: Hollanda Hükümeti (Katılım Öncesi Projeler Programı kapsamında G2G.NL 2007 Programına teklif edilmiştir

Proje Süresi : 2008 –2010 (24 Ay)

Proje Bütçesi : 400.000 Euro

Proje Yürütücüsü : Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Proje Faydalanıcıları:

 

1. T.C. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ( GTHB )

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,Organik Tarım ve İyi Tarım uygulamaları Daire Başkanlığı (Türk proje koordinatörü);

İyi Tarım Uygulamaları Komitesi (İTU Komitesi)

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KORGEM)

 

2. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü


Projeden Beklenen Çıktılar:

1. GTHB’nın, ÇŞB’un ve ilgili organizasyonların kurumsal yapılarını ve çalışma prosedürlerini güçlendirme;

2. Faydalanıcılar ve ilgili diğer paydaşlar arasında çapraz uyumla ilgili ortak anlayış ve işbirliği temelini oluşturma;

3. GTHB personeli, ÇŞB personeli ve ilgili diğer partnerler için eğitim ve kapasite oluşturma;

4. Kamunun (özellikle çiftçilerin) ve ilgili diğer paydaşların çapraz uyumun gereğiyle, bilgiye erişimle ve bilginin yayımıyla ilgili bilinçlendirilmesi.

 ​

''