Yetkili Tohumculuk Kuruluşları

Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları

Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Olabilmek İçin Gerekli Şartlar

 

Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Olabilmek İçin Gerekli Şartlar 

 TOHUMCU KURULUŞLARIN DİKKATİNE!

8 Kasım 2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 17 nci maddesinde "Tohumculukla ilgili faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, faaliyet konularıyla ilgili alt birliğe üye olmak zorundadır." denilmektedir.

Tohumculuk Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 15.05.2009 tarih ve 27229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (m) bendinde, "Yetkilendirilmiş Tohumcu Kuruluşu; Tohumluk Üretici Belgesine sahip, ilgili alt birliğe üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişiler" olarak tarif edilmektedir.

Yine aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında "Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yetkilendirilerek belgelendirilen gerçek ve tüzel kişiler, faaliyet alanı ile ilgili alt birliğe üye olmak zorundadır." denilmektedir.

Bu bağlamda; ilgili Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların, faaliyet konularıyla ilgili Üretici Belgesi almaları ve faaliyet konularıyla ilgili Alt Birliğe üye olmaları yasal bir zorunluluktur.

Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi almak için; tohum, fidan, fide, süs bitkisi ve doku kültürü ile tohumluk üreticisi kuruluşların, örneği aşağıda yer alan dilekçe örneği ve eki belgelerle (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu/ANKARA) adresine müracaat edilmesi gerekmektedir.​

  1. ​​Dilekçe 
  2. Faaliyet konusuyla ilgili Üretici Belgesi fotokopisi
    (tohum, fidan, fide, süs bitkisi, doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi fotokopisi)
  3. Faaliyet konusuyla ilgili Alt Birliğe üyelik belgesinin fotokopisi
  4. Dilekçeyi düzenleyenin firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri fotokopisi
    (tüzel kişilikler için)
  5. Döner Sermaye Hizmetleri İçin Banka Dekontu

 

ÜCRETLERİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP NUMARASI:

HALKBANK ÜMİTKÖY ŞUBESİ MERKEZ İBAN NO: TR 10 0001 2009 4160 0016 0000 34

HESAP ADI: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Döner Sermaye Saymanlığı

 YETKİLENDİRİLMİŞ TOHUMCULUK KURULUŞU MÜRACAATI VE BELGESİ ÜCRETİ: 630,00 TL.

 

Tohum Üreticisi Kuruluşlar için Dilekçe Örneği; 

Fidan Üreticisi Kuruluşlar için Dilekçe Örneği; 

Fide Üreticisi Kuruluşlar için Dilekçe Örneği; 

Süs Bitkisi Üreticisi Kuruluşlar için Dilekçe Örneği; 

Doku Kültürü İle Tohumluk Üreticisi Kuruluşlar için Dilekçe Örneği; 


''