Örtü Altı Yetiştiricilik

Örtüaltı Üretimine Yönelik Verilen Destekler

Örtüaltı Üretimine Yönelik Verilen Destekleler

A – Yatırım Aşamasında

Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Üretimin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak yetiştiricilik yapan üreticilere Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatiflerince %25- % 50 arasında  indirim yapılmak suretiyle kredi kullandırılabilmektedir.

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi çerçevesinde, alternatif enerji kaynakları (Jeotermal, Güneş enerjisi) kullanılarak yapılan sera projelerine belirli bir üst limite kadar %50 hibe desteği sağlanabilmektedir.

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 324 ve 335 sıra sayılı Milli Emlak Tebliğleri uyarınca teknolojik ve jeotermal sera yatırımı yapacak müteşebbislere; belirli kriterler çerçevesinde hazineye ait taşınmazların kullanma izni veya irtifak hakkı tesis edilebilmektedir.

25/2/2011 tarih ve 27857 sayılı Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; “Jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç duyulan yerlerin tahsis amacı değişikliği taleplerinde istenecek bilgi ve belgeler ile tahsis amacı değişikliği yapılabilmektedir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde, seracılık yatırımlarında bölgelere göre değişen oranlarda teşvikler sağlanmaktadır.

B- Üretim Aşamasında

Örtüaltı Kayıt Sistemine Kayıt yaptıran üreticilerimiz TARSİM, Bombus arısı, Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele desteklemelerinden, ayrıca sübvansiyonlu kredilerden faydalanabilmektedirler.

Mazot Desteği 4,00 TL/da, Gübre Desteği 5,00 TL/da, Toprak Analizi  Desteği 2,5 TL/da, Örtüaltı İyi Tarım Desteği 100 TL/da,

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği: 600 TL,

TARSİM (Sera Sigortası) Desteği: Poliçenin % 50’si,

Örtüaltı Bombus Arısı Desteği: Dekara en fazla 2 adet olmak üzere 60 TL/Koloni,

Örtüaltı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Desteği  (paket toplamı 430 TL/dekar olacak şekilde)​

Seracılık ve Örtüaltı Üretimimizde Mevcut Durum

Seracılık ve Örtüaltı üretimimizde mevcut durum

·Türkiyede yıllık ortalama 27 milyon ton yaş sebze üretilmektedir.

·Toplam6,1 milyon tonluk örtüaltı üretimimizin 5,9 milyon tonunu sebze grubu oluşturmaktadır.

·Toplam örtüaltı varlığımız 599.000 dekar olup, bunun 317.000 da’ı (%53) yüksek sistemlerden oluşmaktadır.

·Örtüaltı varlığı bakımından Dünyada ilk dört ülke arasında Avrupa’da ise İspanya ile ilk sırada yer almaktayız.

·Ülkemizde son 10 yılda ortalama örtüaltı işletme büyüklüğü 2 da seviyesinden 4da’a çıkmıştır.

·Son yıllarda Bakanlığımızca ve ilgili diğer kurumlarca sağlanan destek, hibe ve krediler ile modern şartlarda üretim yapan örtüaltı işletmeleri hızla artmaktadır. Bunların ortalama büyüklükleri 27 da seviyelerindedir.

·Ülkemizörtüaltı bitkisel üretim değeri yaklaşık 10 milyar TL’dir.

·Ülkemiz örtüaltı üretimde Antalya %51’lik payla (3.2 milyon ton) birinci sıradadır.

·Bu ilimizi sırasıyla, Mersin %18 (1 milyon ton), Adana %11 (670 bin ton) ve Muğla %9 (527 bin ton) illeri takip etmektedir.

·Bu 4 ildeki toplam örtü altı üretimimiz yaklaşık 5.4 milyon ton ile Ülkemiz toplam örtüaltı üretiminin yaklaşık %90’nını oluşturmaktadır.​​

Örtüaltı Üretim Alanları Ve Miktarları

Örtüaltı Üretim Alanları Ve Miktarları

Yıllar

Üretim Alanı (bin da)

Üretim Miktarı (bin ton)

Cam sera

Plastik  sera

Yüksek  tünel

Alçak tünel

Toplam  alan

Cam Sera

Plastik Sera

Yüksek Tünel

Alçak Tünel

Toplam Üretim

2002

64

180

61

230

536

999

1.980

369

923

4.271

2010

81

231

81

171

563

1.345

2.895

601

910

5.750

2011

78

239

107

176

600

1.237

3.132

828

942

6.139

Değişim % 2002-2011

21

32

76

-24

12

24

58

124

2

44

Kaynak : TUİK​

Örtüaltı Üretiminin Yoğun Olarak Yapıldığı İllerin Örtüaltı Alanları (2011)

Örtüaltı Üretiminin Yoğun Olarak Yapıldığı İllerin Örtüaltı Alanları (2011)


İller

Cam Sera

 (da)

Plastik Sera

(da)

Yüksek Tünel

(da)

Alçak Tünel

(da)

Toplam Alan (da)

Alan Payı

 (%)

Antalya

64.262

127.525

21.381

7.303

220.471

36,7

Mersin

6.456

68.070

54.137

24.413

153.076

25,5

Adana

16

655

3.168

114.380

118.219

19,7

Muğla

6.709

21.062

468

3.714

31.953

5,3

Samsun

0

267

6.472

14.070

20.809

3,5

Hatay

3

787

1.767

8.601

11.158

1,9

Aydın

50

669

7.725

1.575

10.019

1,7

İzmir

197

7.859

405

51

8.512

1,4

Bilecik

0

2.054

288

0

2.342

0,4

Yalova

10

280

1.427

0

1.717

0,3

Diğer İller

487

9.314

9.994

1.541

21.336

3,6

TOPLAM

78.190

238.542

107.232

175.648

599.612

100

Kaynak : TUİK​

Sera Alanlarımız

Sera alanlarımızın

      %95’inde sebze

      %4’ünde meyve

      %1’inde ise süs bitkileri yetiştirilmektedir.​

Örtüaltında Yetiştiren Önemli Sebze Türleri

ÜRÜNLER

Üretim Miktarı (ton)

Toplam Üretimdeki Pay (%)

Domates

3.092.083

50

Hıyar

1.003.535

16

Karpuz

722.447

12

Biber

384.661

6

Patlıcan

229.818

4

Kavun

118.833

2

''