Konu Arama

Konu Adı
Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği

Birim Fiyatları

Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği (TL/da)StandartSertifikalı
Bodur/Yarı Bodur Meyve Türleri ile Bahçe Tesisi100400
Çilek Fidesi Desteği-400
Diğer Meyve Fidanları ile Bahçe Tesisi (Bağ ve Nar hariç)100280

Başvuru Süreçleri

Destekleme AdıBelge Teslim Başlangıç TarihiBelge Teslim Bitiş TarihiAskı SüresiKesin İcmallerin BÜGEM' e Gönderilme Tarihi
Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği 01.11.2017
29.06.2018
5 (Beş) Gün
Mayıs 2018
Ağustos 2018


Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteğinden Yararlanmak İsteyen Çiftçiler İçin Başvuru Süreci

 • ​Destekleme kapsamında yer alacak kapama bahçe tesisinde sertifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.
  1. Sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yetkili fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisinden temin edilmiş olması,
  2. Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yurt içinde üretilmiş ve TTSM tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fide veya standart fidan belgesine, antepfıstığı anacı üretim materyali sertifika belgesine sahip olması,
  3. 2015 yılı beyannamesine istinaden standart/sertifikalı fidan ve standart/sertifikalı antepfıstığı çöğürü olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanlar ile antepfıstığı çöğüründe 2018 üretim yılı dikimlerinde geçerli bitki muayene raporuna sahip olması,
  4. 2016 yılı beyannamesine istinaden standart/sertifikalı fidan ve standart/sertifikalı antepfıstığı çöğürü olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanlar ile antepfıstığı çöğürü kullanıldığında; 2016 yılında faturalandırılan fidanlarda bitki muayene raporuna şartı aranmaz; 2018 yılında faturalandırılmış fidanlarda ise bitki muayene raporuna sahip olması,  
  5. 2017 yılı beyannamesine istinaden standart/sertifikalı fidan ve standart/sertifikalı antepfıstığı çöğürü olarak belgelendirilmiş açık köklü, tüplü fidan ve çöğürlerin sertifikalı veya standart sınıfta sertifikaya sahip olması,
  6. Çilek bahçelerinde kullanılacak fidenin 2017 ve 2018 yılı sertifikasına sahip olması,
  7. Kapama bahçenin 2018 üretim yılında tesis edilmiş olması
  8. Dikim normlarının, Bakanlıkça belirlenen minimum dikim normlarına uygun olması
  9. Kapama bahçenin tek türde ve bir parselin aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan küçük olmayacak şekilde tesis edilmiş olması.
Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği
Asgari Alan Toplamı (da.) 
​Bodur veya yarı bodur meyve fidanları ile bahçe tesisi
5
​ ​
Bodur veya yarı bodur olmayan diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi
​Antepfıstığı çöğürü ile bahçe tesisi
​Çilek, mavi yemiş, kuşburnu, kivi, kızılcık ve muz (açık alan) bahçesi tesisi
​3
​Muz bahçesi, çilek (örtüaltı)
1​

 • Belgelerini süresi içinde tam olarak teslim eden çiftçinin bahçe tesisi, iki teknik personel tarafından yerinde kontrol edilerek tutanağa bağlanır (Ek-18). Dikim normlarına ve fidan/fide ile ilgili hususlara uyduğu tespit edilen çiftçiler destekleme kapsamına alınır.
 • Kiralama yolu ile kapama bahçe tesis eden çiftçilerin kira sözleşme süresi çilek ve muzda en az 1 yıl diğerlerinde en az 5 yıldır.


''