Konu Arama

Konu Adı
Arılı kovan

Birim Fiyatları​

Arıcılık DesteğiBirime Destek
Arılı kovan10 TL/adet​

Başvuru Süreçleri​

ARILI KOVAN DESTEKLEMESİ

  1. Üretici, şahsen veya birliği aracılığı ile arılığının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. 
  2. Arılı kovanlar il/ilçe müdürlüğünce tespit edilir.
  3. Gezginci arıcıların tespit tutanakları işletmelerinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderilir.
  4. Desteklenecek kovan sayısı, üretim verileri ve diğer bilgiler Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)'ne girilir.
  5. AKS'den alınan icmaller askıya çıkarılır. Kesinleşen listeler Genel Müdürlüğe gönderilir.
  6. Destekleme ödemeleri birlikleri aracığı ile üreticilerin hesaplarına aktarılır.

Duyuru ve Bildirimler

İstatistiki Verilerle Dünden Bugüne Bilgiler

''