Konu Arama

Konu Adı
Sığır Pedigrili Koruma

Başvuru Süreçleri

Sığır Pedigrili Koruma

Başvuru Süreçleri

2015 yılı hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması kapsamında Yerli Kara ve Boz Irk sığırlarda pedigrili koruma desteklemelerinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler; ilgili mevzuatta yer alan illerde ve belirtilen koşulları sağlamaları halinde, Temmuz ayı sonuna kadar başvuru yaparak hayvan başına 800 TL destek ödemesi alabileceklerdir. Bunun için;

  1. İl/ilçe GTHB müdürlüklerine dilekçe ve ikamet belgesi ile başvuru yapılır.
  2. Genel müdürlük, enstitü, il/ilçe müdürlüğü temsilcilerinden oluşan Seçim Komisyonu, başvuru yapan yetiştiricilerin sürülerini yerinde inceler ve Koruma Programı hakkında bilgi verir, projeye uygun sürüler ve yetiştiricileri seçer ve tutanak hazırlanır.
  3. Enstitü müdürlüğü ile yetiştirici arasında sözleşme imzalanır. Yetiştiriciler; ilgili mevzuatta belirtilen ve araştırma enstitüsü ile yapılan sözleşmede yer alan koşullarını yerine getirmekle yükümlüdürler.  Her yıl sürüler koruma proje lideri tarafından yerinde incelenir, hakedişe esas veriler alınır ve raporlanır.

    Destek başvuru dilekçesi için tıklayınız…
''