Konu Arama

Konu Adı
Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği

Birim Fiyatları​

Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği200 TL/Baş​

Başvuru Sureçleri

Başvuru Süreçleri

2015 yılı hayvan genetik kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu desteklemelerinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler; Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu Desteklemesi hayvanı başına 150 TL destek ödemesi alabileceklerdir.

Destekleme Esasları Nelerdir

1.     Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu desteği; 15/8/2015 tarihi itibariyle bir yaşını dolduran ve tüm tartımları alınan manda yavruları için yapılır.

2.      Hayvansal üretimle iştigal eden, işletmesi ve hayvanları Bakanlık kayıt sistemine (Türkvet) kayıtlı yetiştiricilere destekleme şartlarını yerine getirmeleri halinde ödeme yapılır.
3.      Yetiştiriciler; TAGEM tarafından hazırlanan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları Talimatında (17.06.2015 tarih Olur No 715) yer alan görev sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

İcmallerin Hazırlanması

Hakediş ve ödemeler; Proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu düzenleyerek il müdürlüğüne teslim eder. İl müdürlüğü işletmeler ve hayvanlara ait bilgileri yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde (Türkvet,) ulusal küpe bazında kontrol eder,  proje destekleme il icmalini hazırlar, elektronik ortamda ve yazılı olarak TAGEM'e gönderir.

Ekler;

1) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Anadolu Mandası Destekleme Müracaat Formu (Ek-38).

2) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Anadolu Mandası Destekleme İl İcmali (Ek-39).

''