Konu Arama

Konu Adı
Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği

Birim Fiyatları​

Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği250 Küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip  Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak ödenir.​


 

Başvuru Süreçleri​

SÜRÜ YÖNETİCİSİ İSTİHDAM DESTEĞİ

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2015/17) kapsamında;

Sürü yöneticisi istihdam desteği, 300 ve üzeri anaç küçükbaş (koyun-keçi) hayvan varlığına sahip işletmelerden sertifikalı sürü yöneticisi istihdam eden ve sürü yöneticisine ait SGK primlerini kesintisiz olarak 5 ay süre ile yatıran işletmelere ödenecektir.

  1. ​Desteklemeye müracaatlar İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine, tebliğ yayım tarihi itibariyle başlamakta ve 31.12.2015 tarihi mesai saati sonunda sona ermektedir.
  2. Müracaatlar ilgili tebliğin (2015/17) ekinde yer alan (Ek-14) dilekçe ile yapılacaktır.
  3. Desteklemeye müracaat eden işletmeler, sürü yöneticisine ait SGK primlerini 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında kesintisiz olarak 5 ay süreyle yatırdığını gösteren sigortalılık hizmet döküm belgesini müracaatta ya da en geç 15.01.2016 tarihine kadar ibraz etmek zorundadır.
  4. Müracaat tarihini izleyen 15 iş günü içinde İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince sürü ve sürü yöneticisi tespiti, sürünün bulunduğu yerde yapılacaktır.
  5. 25.01.2016-12.02.2016 tarihleri arasında desteklemeye hak kazananlarla ilgili icmaller İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince askıya çıkarılacak ve 15.02.2016-22.02.2016 tarihleri arasında İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından itirazlar değerlendirilecektir.
''